De toestand van de mondiale steenkoolindustrie blijft zorgwekkend door de lagere vraag, het spotgoedkope aardgas, de overproductie en de hoge voorraden. De prijs van metallurgical coal voor de staalindustrie daalde zelfs naar het laagste peil sinds 2004. China consumeerde zelf in de negen maanden tot eind september 5% minder staal dan een jaar eerder. Thermal coal voor de productie van elektriciteit is er niet beter aan toe. In de Verenigde Staten lag het aandeel van steenkool in de elektriciteitsproductie in augustus voor de tweede maand op rij onder dat van aardgas (35,2%). Strengere milieunormen zorgen voor een toename van aardgas in de wereldwijde energie...