2015 was een rampjaar voor de steenkoolindustrie en dit jaar moet niet op veel beterschap worden gerekend. Er dreigt nu ook het bankroet voor de tweede grootste speler, Arch Coal. Dat bericht zette de koers van Peabody Energy nogmaals zwaar onder druk (koershalvering). De overcapaciteit in de sector is erg groot. Tegelijk laat de vraag het afweten, enerzijds omdat de vraag naar staal is gedaald (bij metallurgical coal) en anderzijds vanwege de lage aardgasprijs en de strengere milieuregels (thermal coal). De steenkoolproducenten hebben zich zwaar in de schulden gestoken om hun productiecapaciteit uit te breiden. Nu de prijs van metallurgical coal sinds de top va...

2015 was een rampjaar voor de steenkoolindustrie en dit jaar moet niet op veel beterschap worden gerekend. Er dreigt nu ook het bankroet voor de tweede grootste speler, Arch Coal. Dat bericht zette de koers van Peabody Energy nogmaals zwaar onder druk (koershalvering). De overcapaciteit in de sector is erg groot. Tegelijk laat de vraag het afweten, enerzijds omdat de vraag naar staal is gedaald (bij metallurgical coal) en anderzijds vanwege de lage aardgasprijs en de strengere milieuregels (thermal coal). De steenkoolproducenten hebben zich zwaar in de schulden gestoken om hun productiecapaciteit uit te breiden. Nu de prijs van metallurgical coal sinds de top van 2011 met drie kwart is gedaald, volstaan de kasstromen in veel gevallen niet meer om die schulden af te betalen en volgt het faillissement. De beurswaarde van de steenkoolindustrie is de voorbije vijf jaar met maar liefst 95% gedaald. Er wordt dan ook druk gespeculeerd welk bedrijf het volgende slachtoffer zal zijn. De naam Peabody Energy valt dan ook wel eens. Peabody heeft theoretisch als voordeel dat de groep, naast de Verenigde Staten, ook in Australië actief is (ongeveer 15% van de groepsproductie) en dat de Australische dollar (AUD) wel fors is gedaald tegenover de Amerikaanse dollar (USD), wat een gunstige impact had op de kosten. Maar dat werd tenietgedaan door verliezen op derivatenbeleggingen in AUD. Peabody beschikt over 26 operationele activa in de Verenigde Staten en Australië (zowel metallurgical coal als thermal coal) en de steenkoolreserves van de groep worden geschat op 7,6 miljoen ton. Daarnaast heeft Peabody 200.000 hectare land in bezit en is het bedrijf mede-eigenaar van havens en verschillende stroomcentrales. De publicatie van de kwartaal- en jaarcijfers is uitgesteld tot 11 februari. In het derde kwartaal was er een verlies van 305 miljoen USD, het achtste op rij. Peabody heeft 6,3 miljard USD aan schulden uitstaan en daar staat een liquiditeitspositie van 1,4 miljard USD tegenover die grotendeels uit een kredietlijn bestaat. De beschikbare cashhoeveelheid en de kasstromen volstaan op dit moment niet om de interestlasten op schulden die in 2018 aflopen (1,5 miljard USD) te blijven betalen. Dat maakt dat een bescherming tegen schuldeisers of zelfs een faillissement van Peabody niet helemaal ondenkbaar meer is. Maar zover zijn we nog niet want het bedrijf heeft nog een aantal mogelijkheden. Aan de kostenzijde zijn die eerder beperkt, want zowel de kapitaaluitgaven als de operationele uitgaven werden al fors verlaagd. De jongste drie jaar heeft Peabody al voor 1,2 miljard USD aan kostenbesparingen gerealiseerd. Aan de inkomstenzijde moet in 2016 alvast niet op een hogere steenkoolprijs worden gerekend. Blijft nog over de verkoop van activa en het herfinancieren van de schulden, twee zaken waarmee Peabody op dit moment bezig is. Conclusie2016 wordt een sleuteljaar voor Peabody Energy. Om de huidige, nooit eerder geziene crisis in de sector het hoofd te bieden, moet snel worden ingegrepen, want op korte termijn zal de situatie op de steenkoolmarkt niet verbeteren. De groep werkt aan een schuldherschikking, waarover hopelijk bij de publicatie van de resultaten meer duidelijkheid zal komen. We komen dan op het verhaal terug. Adviesverlaging, want uiterst speculatief.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C