De toekomst begint er steeds grimmiger uit te zien voor Peabody Energy, de grootste Amerikaanse steenkoolproducent. De omgekeerde aandelensplitsing van oktober vorig jaar, waarbij vijftien oude aandelen werden ingeruild voor één nieuw aandeel, bracht geen soelaas. Er zijn steeds meer signalen dat de steenkoolgroep dezelfde weg opgaat als sectorgenoten Walter Energy, Alpha Natural Resources en Arch Coal, die het faillissement of een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers aanvroegen.
...

De toekomst begint er steeds grimmiger uit te zien voor Peabody Energy, de grootste Amerikaanse steenkoolproducent. De omgekeerde aandelensplitsing van oktober vorig jaar, waarbij vijftien oude aandelen werden ingeruild voor één nieuw aandeel, bracht geen soelaas. Er zijn steeds meer signalen dat de steenkoolgroep dezelfde weg opgaat als sectorgenoten Walter Energy, Alpha Natural Resources en Arch Coal, die het faillissement of een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers aanvroegen.Zover is het voorlopig nog niet, maar er dringen zich op korte termijn dan wel maatregelen op. De achilleshiel van Peabody is de hoge schuldpositie van 6,3 miljard USD. Het grootste deel daarvan is het gevolg van de overname van MacArthur Coal (4,9 miljard USD) in 2011, toen de steenkoolprijs nog veel hoger noteerde. Ongeveer een kwart van deze schuld moet in november van dit jaar worden afbetaald. Het grootste gedeelte volgt pas na 2020. De kasstromen zijn al sinds het tweede kwartaal van vorig jaar negatief en ook met de beschikbare liquiditeit gaat het de verkeerde kant op. De kredietlijn van 1,65 miljard USD werd al volledig aangesproken en begin deze maand was er nog maar iets meer dan 900 miljoen USD in kas. Een deel daarvan is bovendien al gereserveerd voor eerder afgesproken investeringen. Peabody heeft een aantal financiële partijen in de arm genomen om de schulden te herschikken, maar tot nog toe werd geen overeenkomst bereikt met de schuldeisers. De steenkoolgroep moest in het laatste kwartaal van vorig jaar het negende opeenvolgende kwartaalverlies opbiechten. Het verlies liep op tot 9,27 USD per aandeel en over het volledige boekjaar dook Peabody zelfs 29,55 USD per aandeel in het rood. Naast de hoge schuldenlast is vooral de dalende verkoop het grootste probleem van de groep. De omzet nam in het vierde kwartaal met 22% af, tot 1,31 miljard USD door lagere prijzen en een afname van de output. Peabody produceerde in het vierde kwartaal met 57,9 miljoen ton een tiende minder steenkool dan een jaar eerder. Over heel 2015 daalden de omzet (6,79 miljard USD) en de output (228,8 miljoen ton) met 17,4 en 8,4%. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) daalde in het vierde kwartaal naar 53 miljoen USD, ruim de helft onder de verwachtingen, tegenover nog bijna 208 miljoen USD een jaar eerder. Op jaarbasis was er een achteruitgang met bijna de helft, tot 435 miljoen USD. Voor 2016 wordt een verder daling van de output naar 195 tot 210 miljoen ton vooropgesteld. Vooral in de Verenigde Staten zal de output lager uitkomen door strengere milieuregels, maar ook door de lagere aardgasprijzen. Dat is een tegenvaller, want de Amerikaanse activiteiten brengen de hoogste kasstromen op voor de groep. In Australië is evenmin beterschap in zicht, nu de prijs van steenkool voor staal is teruggevallen naar het laagste peil in meer dan tien jaar.ConclusieHet is voor Peabody van het grootste belang dat er op korte termijn een schuldherschikking komt. Anders dreigt het dezelfde weg op te gaan als de vele sectorgenoten die de afgelopen twee jaar de handdoek in de ring hebben gegooid. Operationeel is er geen onmiddellijk zicht op beterschap. Vandaar de adviesverlaging. Enkel om speculatieve redenen (schuldherschikking) kunnen posities worden aangehouden.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3C