16,95 USD - 1C
...

16,95 USD - 1C We schreven al enkele keren dat de belangrijkste hinderpaal voor de koersevolutie van de oliereus Petrobras (NYSE met ticker PBR; ISIN-code US71654V4086) het gebrek aan marktconforme prijszetting van de brandstoffen in Brazilië is. De mededeling op 28 oktober door CEO Maria das Graças Silva Foster dat het management een nieuwe prijzenpolitiek ter goedkeuring aan de raad van bestuur heeft voorgelegd, deed de koers met 8% opveren. De raad van bestuur neemt op 22 november een beslissing. De nieuwe methodiek heeft tot doel de brandstoffenprijzen op basis van vastgelegde criteria te doen evolueren met de internationale olieprijzen en wisselkoersen. Petrobras wil de cashflow voorspelbaarder maken en vooral de oplopende schuld onder controle houden. Dat is nodig om het enorme investeringsprogramma van 237 miljard USD in de periode 2013-2017 te vrijwaren. In het derde kwartaal is de schuldpositie gestegen boven de eigen vooropgestelde limieten van 2,5 maal de bedrijfskasstroom of ebitda (2,87 maal op 30 september) en een verhouding tussen nettoschuld op nettoschuld en het eigen vermogen van 35% (36% op 30 september). De nadelen voor Petrobras van de huidige, door de Braziliaanse overheid gestuurde prijzenpolitiek bleken eens te meer in het derde kwartaal. Tegenover het tweede kwartaal stegen de internationale olieprijzen met 8% en deprecieerde de Braziliaanse real (BRL) met 11%, wat een significante stijging van het verschil tussen de internationale en Braziliaanse brandstoffenprijzen veroorzaakte. Daarmee is het positieve effect van de prijsstijgingen eerder dit jaar al volledig uitgewerkt. Bovendien was de timing zeer ongelukkig, want dat gebeurde net in een kwartaal waarin Petrobras 17% meer internationale olie moest importeren om aan de (deels seizoensgebonden) sterke stijging van de binnenlandse vraag naar diesel (+5%) te kunnen voldoen. Tegenover het tweede kwartaal steeg de omzet met 5,5%, tot 77,7 miljard BRL, 5,3% meer dan in het derde kwartaal van 2012. De bedrijfswinst (ebit) daalde fors, tot 5,49 miljard BRL, in vergelijking met een ebit van 11,1 miljard BRL (-51%) in het tweede kwartaal en 8,6 miljard BRL ebit (-36%) vorig jaar. De sterke ebit-daling is, naast gestegen personeels- en afschrijvingskosten, vooral te wijten aan de sterke toename in BRL tussen de internationale en lokale brandstoffenprijzen. Positief is dat de besparingsprogramma's en de productie-efficiëntieverbeteringen op schema zitten. De nettowinst zakte naar 3,4 miljard BRL (-45,3%) tegenover 6,2 miljard BRL in het tweede kwartaal en 5,57 miljard BRL (-39%) vorig jaar. In USD halveerde de nettowinst van 3,0 miljard USD of 0,22 USD per aandeel in het tweede kwartaal naar 1,48 miljard USD of 0,11 USD per aandeel. Na negen maanden bedraagt de nettowinst per aandeel 0,64 USD, tegenover 0,56 USD vorig jaar (+14,3%). Petrobras is volop in de weer om dit jaar nog zes extra boorplatforms in het Santos-basin te installeren, die vooral vanaf 2014 de productie zullen doen groeien. Na negen maanden bedraagt de gemiddelde productie 2,54 miljoen vaten per dag, een daling van 1,9% tegenover vorig jaar; na zes maanden bedroeg de achterstand nog 3%. Petrobras zal voor 40% participeren in een consortium met onder meer Total en Shell (elk 20%), om het komende decennium het enorme Libra-veld in het Santos-basin te ontwikkelen. De reserves worden geschat op 12 miljard vaten.Hoewel de definitieve beslissing nog moet vallen, juichen we elke stap richting meer marktconforme prijszetting voor de brandstoffen toe. Het is het belangrijkste element dat de internationale beleggersgemeenschap de voorbije jaren deed afhaken. Het aandeel steeg sinds onze vorig artikel met ruim 20%, maar zeker mits een positieve beslissing op 22 november zien we nog ruimschoots voldoende koerspotentieel. Het aandeel blijft 'koopwaardig' (rating 1C).Koopwaardig