Het geschade beleggersvertrouwen na de forse kapitaalsverhoging van Petrobras in 2010 (57% verwatering) is eigenlijk nooit hersteld. Het verse geld diende voor het ontginnen van de fantastische olie- en gasvondsten uit de periode 2006 tot 2008 in het pre-saltgebied, grondlagen onder 2000 meter dikke zandlagen in de diepzee, enkele honderden kilometers buiten de Braziliaanse kust. Systematisch tegenvallende productieresultaten en de politieke inmenging, die de vrije prijszetting van de brandstoffen in Brazilië belemmert, vernietigden echter heel veel beleggerswaarde. Daar kwamen nog een rist corruptieschandalen bovenop....

Het geschade beleggersvertrouwen na de forse kapitaalsverhoging van Petrobras in 2010 (57% verwatering) is eigenlijk nooit hersteld. Het verse geld diende voor het ontginnen van de fantastische olie- en gasvondsten uit de periode 2006 tot 2008 in het pre-saltgebied, grondlagen onder 2000 meter dikke zandlagen in de diepzee, enkele honderden kilometers buiten de Braziliaanse kust. Systematisch tegenvallende productieresultaten en de politieke inmenging, die de vrije prijszetting van de brandstoffen in Brazilië belemmert, vernietigden echter heel veel beleggerswaarde. Daar kwamen nog een rist corruptieschandalen bovenop. De marktkapitalisatie van Petrobras verschrompelde sinds 2011 van 280 miljard USD naar 20 miljard USD. Daartegenover staat een nettoschuldpositie eind september van 101,3 miljard USD (bruto 128 miljard USD of 507 miljard BRL). De verhouding van de nettoschuld tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) was eind september opgelopen tot een veel te hoge 5,2. Het is dan ook alle hens aan dek voor de in februari 2015 aangestelde, nieuwe topman Aldemir Bendine. Het enorme investeringsbudget voor de periode 2014 tot 2018 van 206 miljard USD werd in juni verlaagd naar 130 miljard USD voor de periode 2015 tot 2019 (voor een derde een gevolg van de muntontwaarding van de BRL), in de hoop zonder kapitaalverhoging de nettoschuldpositie af te bouwen naar een meer aanvaardbare 3 keer de ebitda tegen 2018 en 2,5 keer tegen 2020. Op 12 januari werd het budget verder verlaagd tot 98,4 miljard USD. De geplande verdubbeling van de dagelijkse binnenlandse olieproductie van 2,1 naar 4,2 miljoen vaten over de periode 2014 tot 2020, is bijgesteld naar een toename met 30%, tot 2,7 miljoen vaten. Het plan voorziet voor 2015 en 2016 ook in de verkoop van activa voor 15,1 miljard USD, maar tot nog toe werd hiervan slechts 0,7 miljard USD gerealiseerd. Positief is wel dat Petrobras in 2015 voor het eerst in dertien jaar de productiedoelstellingen haalde, met een stijging van de dagelijkse olie- en gasproductie met 4,3%, tot 2,79 miljoen vaten (+5,5% in Brazilië tot 2,6 miljoen vaten). Dankzij de stijgende productie en de crisisgerelateerde daling van het binnenlands brandstoffenverbruik verminderde de historisch verlieslatende import van olie van 813.000 naar 590.000 vaten per dag. Aangezien de binnenlandse brandstofprijzen niet werden verlaagd, verdient Petrobras op het importgedeelte zelfs een premie van 15 tot 30%, en werden de downstreamactiviteiten (raffinage, transport en verkoop), na jaren van structureel verlies, opnieuw winstgevend. Onvoldoende evenwel om de mindere resultaten bij upstream (exploratie en productie) en de hogere financiële lasten te compenseren. Na negen maanden daalde de nettowinst met 59%, tot 1 miljard USD. ConclusieHet aandeel van Petrobras noteert goedkoop, tegen 6,3 keer de verwachte winst 2016 en met een ondernemingswaarde (ev) van 6 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2016. De schuldenbom tikt echter ongenadig verder en de kans op een flink verwaterende kapitaalverhoging is toegenomen. Vandaar, hoog risico! Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C