Het geschade beleggersvertrouwen na de forse kapitaalsverhoging van Petrobras in 2010 (57% verwatering) is eigenlijk nooit hersteld. Het verse geld diende voor het ontginnen van de fantastische olie- en gasvondsten uit de periode 2006 tot 2008 in het pre-saltgebied, grondlagen onder 2000 meter dikke zandlagen in de diepzee, enkele honderden kilometers buiten de Braziliaanse kust. Systematisch tegenvallende productieresultaten en de politieke inmenging, die de vrije prijszetting van de brandstoffen in Brazilië belemmert, vernietigden echter heel veel beleggerswaarde. Daar kwamen nog een rist corruptieschandalen bovenop....