De lingerieproducent is traditiegetrouw karig met informatie bij de publicatie van resultaten, maar de jongste tijd is Van de Velde té karig. In de tweede helft van vorig jaar steeg de belastingfactuur met liefst 6,2 miljoen euro (of 0,48 euro per aandeel), waardoor de recurrente groepswinst op jaarbasis daalde met 18,1 procent. In de tweede helft van 2016 daalde de groepswinst zelfs met een derde. Maar Van de Velde rept met geen woord over de reden van de hogere belastingfactuur, en of het om een eenmalige of wederkerende tegenvaller gaat. Ook de voorbije jaren werd in de publicaties geen gewag gemaakt van dat grote belastingrisico. De hogere belastingfactuur was nochtans te voorzien en lijkt een wederkerend fenomeen, want het is een gevolg van het uit...