Na een woelige periode met interne twisten ligt de klemtoon bij PNE Wind Group eindelijk weer op het operationele. Het Duitse windenergiebedrijf focust op korte termijn vooral op de uitbouw van de portefeuille met operationele windparken binnen zijn activiteit als independent power producer (IPP), die het in 2014 opstartte. Het achterliggende idee voor die strategiewijziging was dat de verkoop van zo'n portefeuille een hogere verkoopprijs wettigt, vergeleken met de verkoop van een individueel - vaak nog niet operationeel - windpark. De uitbouw vergt evenwel tijd en een langere prefinanciering, en de strategische ommezwaai werd al die tijd door be...