Het moment is aangebroken om het advies voor PNE Wind te verhogen, nu de koers de voorbije weken met bijna 20% is teruggevallen. De sector van de alternatieve energie is heel gevoelig voor politieke en regulerende initiatieven. De oorzaak voor de recente terugval moeten we dan ook in die richting zoeken. Enerzijds wil de nieuwe Duitse regering besparen op subsidies voor hernieuwbare energie. De Duitse minister van Energie Sigmar Gabriel kondigde aan dat de tarieven voor de elektriciteitsproductie van windmolens op land (onshore) vanaf 2015 met 10 à 20% zakken. Goed nieuws voor PNE Wind is dat de bestaande tarievenregeling voor projecten op zee (offshore) m...