Het Duitse windenergiebedrijf PNE Wind Group maakte in 2013 door de overname van WKN de overstap van een kleine naar een middelgrote speler. Vanaf 1 augustus ging de door de nieuwe Duitse regering aangepaste wet voor hernieuwbare energie in Duitsland in voege. De goedgekeurde versie laat de windenergiesector toe de komende jaren een vooraanstaande rol te blijven spelen in het uitbreiden van het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsproductie van Duitsland. Momenteel bedraagt dit aandeel ongeveer 25%, maar Duitsland wil het percentage opkrikken tot 40 à 45% in 2025 en zelfs tot 55 à 60% in 2035.
...