Vorig jaar was een actief jaar voor het Duitse windenergiebedrijf. Na enkele kalme jaren voor projectinstallaties leverde PNE vorig jaar elf projecten af, met een totaal vermogen van 116 MW. Het cumulatieve geïnstalleerd vermogen van de groep steeg hierdoor naar 2115 MW. Toch presteerde het aandeel van PNE de voorbije zes maanden zwak (afgerond -20%). Het pad voor verder koersherstel leek nochtans geëffend, nadat de nieuwe Duitse regering een aangepaste wet voor hernieuwbare energie had goedgekeurd. Die wet verzekert een blijvende, vooraanstaande rol voor de windenergiesector in de totale elektriciteitsproductie. Duitsland wil het huidige aa...