We verlaagden het advies voor Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, nadat onderhandelingen waren opgestart over een financieel herstructureringsplan. Op 6 januari kondigde het bedrijf een akkoord aan met alle betrokken partijen: een consortium van banken, vertegenwoordigers van de houders van de converteerbare en gewone obligaties, de leasingmaatschappij en van de aandeelhouders.
...

We verlaagden het advies voor Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, nadat onderhandelingen waren opgestart over een financieel herstructureringsplan. Op 6 januari kondigde het bedrijf een akkoord aan met alle betrokken partijen: een consortium van banken, vertegenwoordigers van de houders van de converteerbare en gewone obligaties, de leasingmaatschappij en van de aandeelhouders. De bankleningen, in totaal 263 miljoen USD, worden verlengd van 30 juni 2017 tot 30 juni 2022. Tot 1 januari 2018 moet Polarcus alleen de voorziene interesten betalen, maar geen kapitaalaflossingen. Bij de financiële lease op de Polarcus Naila en Nadia, met een uitstaande balans van 167 miljoen USD eind september, worden de dagtarieven tot 1 januari 2018 met 75% teruggeschroefd, en daarna verminderd met 20% tegenover het huidige niveau. Daarnaast wordt het contract met twee jaar verlengd en wordt de financiële lease omgezet in een operationele lease, zonder koopoptie op het eind van het contract, waardoor de schuld niet langer op de balans zal verschijnen. De converteerbare obligatie en gewone obligaties, met een totale balans eind september van 227 miljoen USD, worden opgedeeld in drie verschillende tranches. Een eerste tranche, 70% van de converteerbare obligatie, wordt mits een aangepast terugbetalingsschema verlengd tot maart 2022. Daarnaast is er een zogenoemde A-tranche (vervroegd terugbetaalbaar), waarbij de terugbetalingsprijs gradueel oploopt van 33 tot 50%. Tot slot is er een B-tranche, waarbij 99,5% van de nominale waarde behouden blijft, maar met een lagere terugbetalingsprijs van 24% tot 26%. In ruil krijgen die laatste obligatiehouders 0,5% van de nominale waarde omgezet in nieuwe aandelen, tegen een extreem lage uitgifteprijs van 0,0013 USD of 0,012 NOK per aandeel. Afhankelijk van de verhouding obligatiehouders die kiest voor de A-tranche en de B-tranche zullen de obligatiehouders na de herstructurering tussen 82% en 90% (uitgifte van 602,8 miljoen aandelen) van het totaal aantal uitstaande aandelen (momenteel 67 miljoen) in handen krijgen. Het plan kan de 672 miljoen USD schulden met 280 miljoen USD verlichten, en verlaagt de voorziene kapitaalaflossingen in 2016 en 2017 telkens met 70 miljoen USD. De obligatie- en aandeelhouders moeten dat plan respectievelijk op 22 en 26 januari goedkeuren. Het mag evenwel duidelijk zijn dat er geen plan B is. De enige andere optie, het verkopen van schepen, is gezien de enorme crisis in de sector niet aan de orde, omdat de prijzen veel te laag zouden uitvallen. De Noorse concurrent Dolphin Energy is sinds 10 december failliet, en enig herstel is duidelijk nog niet in zicht. Toch kon de groep in december verschillende nieuwe overeenkomsten aankondigen, waardoor voor de eerste jaarhelft van 2016 90% van de vloot is geboekt. De bezettingsgraad in het vierde kwartaal bedroeg 80%, tegenover 70% in 2014.ConclusieOndanks de sterke interne financiële en operationele verbeteringen sinds de komst van de nieuwe topman Rod Starr begin 2015, was een schuldherschikking met een bijbehorende forse verwatering niet langer uit te stellen voor Polarcus. Het plan biedt financiële ademruimte tot 2018, maar moet uiteraard eerst nog worden goedgekeurd. In afwachting bevestigen we het advies. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C