De bijzonder zware crisis in de oliesector houdt het aandeel van Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, in een wurggreep. Voor een heropleving van de vraag naar seismische diensten is een meer duurzaam herstel, en liefst ook nog een hogere olieprijs, noodzakelijk. De capaciteit is sinds de piek in 2013 al met 45% gedaald, maar toch blijft er druk op de tarieven. Voor het met schulden beladen Polarcus zat er eind 2015 niet anders op dan een zware schuldherschikking en herkapitalisatie door te voeren. Die resulteerde in februari in de uitgifte van 463,5 miljoen nieuwe aandelen - een enorme maar onvermijdbare verwatering tegenover de...