De bijzonder zware crisis in de oliesector houdt het aandeel van Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, in een wurggreep. Voor een heropleving van de vraag naar seismische diensten is een meer duurzaam herstel, en liefst ook nog een hogere olieprijs, noodzakelijk. De capaciteit is sinds de piek in 2013 al met 45% gedaald, maar toch blijft er druk op de tarieven. Voor het met schulden beladen Polarcus zat er eind 2015 niet anders op dan een zware schuldherschikking en herkapitalisatie door te voeren. Die resulteerde in februari in de uitgifte van 463,5 miljoen nieuwe aandelen - een enorme maar onvermijdbare verwatering tegenover de...

De bijzonder zware crisis in de oliesector houdt het aandeel van Polarcus, de Noorse specialist in seismische diensten in 3D, in een wurggreep. Voor een heropleving van de vraag naar seismische diensten is een meer duurzaam herstel, en liefst ook nog een hogere olieprijs, noodzakelijk. De capaciteit is sinds de piek in 2013 al met 45% gedaald, maar toch blijft er druk op de tarieven. Voor het met schulden beladen Polarcus zat er eind 2015 niet anders op dan een zware schuldherschikking en herkapitalisatie door te voeren. Die resulteerde in februari in de uitgifte van 463,5 miljoen nieuwe aandelen - een enorme maar onvermijdbare verwatering tegenover de 66,9 miljoen bestaande aandelen. De nieuw uitgegeven aandelen vloeiden naar de schuldeisers, waarbij de uitstaande schuld zowat halveerde, tot 365 miljoen USD (situatie eind juni 2016), en de jaarlijkse afbetalingen verminderden met 70 miljoen USD voor 2016 en 2017, en met 40 miljoen USD in 2018. Nog in het voorjaar ondertekende Polarcus een verlenging met drie jaar van het vijfjarig chartercontract (vervaldatum augustus 2016) voor de Vyacheslav Tikhonov met Sovcomflot (SCF), de grootste Russische scheepvaartmaatschappij. Het moest daarvoor wel een tariefverlaging op jaarbasis toestaan van 25 miljoen USD naar 14,5 miljoen USD. Daarnaast werd ook het dienstencontract aan Turkish Petroleum Corp, voor de in 2013 verkochte Polarcus Samur, met twee jaar verlengd, maar wel met een verminderd takenpakket. De inkomsten uit beide contracten daalde daardoor in het tweede kwartaal van 14,3 miljoen USD vorig jaar, naar 7,3 miljoen USD en na zes maanden van 28,1 miljoen USD naar 16,8 miljoen USD. Dankzij de topkwaliteit van de vloot van Polarcus slaagt de groep er desondanks wel in om de bezettingsgraad hoog te houden. Dat bleek opnieuw in het tweede kwartaal, met een bijna recordbezetting van 91% (enkel het derde kwartaal vorig jaar deed met 93% nog beter). In het eerste kwartaal lag dat cijfer op 79%. De omzet steeg hierdoor op groepsniveau tegenover het eerste kwartaal met 7%, tot 67,9 miljoen USD, maar daalde met 26% tegenover vorig jaar (91,7 miljoen USD). Na zes maanden is er een daling met 23,8%, tot 131,6 miljoen USD. De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda) verbeterde met 27%, van 18,1 miljoen USD vorig kwartaal naar 23 miljoen USD (38,4 miljoen USD vorig jaar). Tegenover een nettowinst van 145,9 miljoen USD vorig kwartaal, dankzij een boekhoudkundige winst van 178 miljoen USD op de financiële herstructurering, was er in het tweede kwartaal een nettoverlies van 11,2 miljoen USD. De solvabiliteit - de verhouding van het eigen vermogen tegenover het balanstotaal - bleef stabiel op 44% (was nog 13% eind 2015). Het bedrijf bleef ruimschoots binnen de herziene bankconvenanten. Het orderboek zakte van 200 miljoen USD eind maart naar 150 miljoen USD. De vloot is wel volledig geboekt voor het lopende derde kwartaal.ConclusieDe forse herkapitalisatie bezorgde het felgeplaagde Polarcus twee jaar extra financiële ademruimte. Tegen 2018 moeten de marktomstandigheden verbeteren om een verder herstel mogelijk te maken. Het bedrijf doet wat kan, maar de situatie blijft onmiskenbaar fragiel. We bevestigen ons advies, maar wijzen nogmaals op het bovengemiddelderisico. Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2C