De Nederlandse toezichthouder had eerst nog 'neen' gezegd, maar de staatssecretaris voor Economische Zaken heeft eind september, zoals verwacht, toch ingestemd met de overname van het postbedrijf Sandd door de grote concurrent PostNL. De toezichthouder vreesde voor een te grote marktmacht voor het eengemaakte postbedrijf, maar Den Haag is bang dat te veel concurrentie de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het klassieke postverkeer in gevaar brengt.
...

De Nederlandse toezichthouder had eerst nog 'neen' gezegd, maar de staatssecretaris voor Economische Zaken heeft eind september, zoals verwacht, toch ingestemd met de overname van het postbedrijf Sandd door de grote concurrent PostNL. De toezichthouder vreesde voor een te grote marktmacht voor het eengemaakte postbedrijf, maar Den Haag is bang dat te veel concurrentie de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het klassieke postverkeer in gevaar brengt. De staatssecretaris koppelt wel voorwaarden aan de operatie. Zo moet PostNL het postnetwerk openhouden voor concurrentie, en mag de bedrijfswinst maximaal 9 procent bedragen van de omzet uit het postverkeer. Op zich is dat geen probleem. Dat rendement bedraagt nu in het beste geval 5 procent. Het zou voor de aandeelhouders een droom zijn, mocht PostNL in het postverkeer ooit een rendement van 9 procent halen. De overname van Sandd helpt natuurlijk wel om dat rendement te verdedigen in een postmarkt die jaarlijks ongeveer 10 procent krimpt in volume. Ze geeft PostNL meer prijsmacht en vooral meer mogelijkheden om kosten te besparen. De overname van Sandd is dus van strategisch belang, want ze verlaagt het risicoprofiel van PostNL. Het management ziet op kruissnelheid, vanaf 2022, synergievoordelen ten belope van 50 tot 60 miljoen euro op het niveau van de bedrijfswinst. Dat is een stevige boost, gegeven een recurrente bedrijfswinst van ruim 170 à 200 miljoen euro dit jaar, voor wijziging van de pensioenverplichtingen en voor de integratiekosten van Sandd. PostNL verhoogt ook zelf zijn weerbaarheid tegen de dalende volumes door een nieuw bezorgsysteem uit te rollen, wat helpt om te besparen. Beleggers moeten op korte termijn wel even door de zure appel heen bijten. De integratiekosten wegen dit jaar voor 15 à 20 miljoen euro op de bedrijfswinst. PostNL schrapt ook voor één tot maximaal twee jaar het dividend. PostNL betaalde een ondernemingswaarde van 125 miljoen euro voor Sandd, waardoor de schuldgraad gestegen is tot meer dan twee keer de bedrijfscashflow. PostNL betaalt pas weer een dividend als die ratio weer minder dan 2 bedraagt. Voor beleggers is de overname van Sandd op korte termijn dus een kleine stap achteruit, om vanaf 2021 een grotere sprong voorwaarts te maken. Terwijl de overname van Sandd de kwetsbare flank op de klassieke postmarkt beschermt, verdient PostNL een steeds groter deel van zijn winst op de groeiende pakjesmarkt. Die is al goed voor ruim de helft van de omzet en 75 procent van de bedrijfswinst. Bpost puurt nog 80 procent van de winst uit het klassieke postverkeer. PostNL is dus dus niet langer een postbedrijf, maar een logistieke speler die een plek veroverd heeft in de internethandel. Die markt staat in Nederland al verder dan in België en groeit nog met 14 procent per jaar. PostNL volgt dat tempo. In de eerste helft van dit jaar stegen de verscheepte volumes met 13 procent, maar de marge daalde licht door oplopende kosten. Zo jaagt de krappe arbeidsmarkt de personeelskosten omhoog. Toch verschuift de focus van het bedrijf langzaam naar een meer rendabele groei, door de prijzen langzaam op te trekken op een competitieve markt en door efficiënter te werken, onder meer via drie nieuwe verdeelcentra. ConclusieOp iets langere termijn verhoogt de overname van Sandd de kans op stijgende kasstromen, in steun van een aantrekkende rendabiliteit in het pakjesverkeer. De waardering blijft interessant, gegeven een onderliggende bedrijfswinst van 150 à 180 miljoen euro in 2019, bij een marktkapitalisatie van 900 miljoen euro. Dat geeft het aandeel een stevig herstelpotentieel. Op korte termijn wegen de integratiekosten van Sandd en de tijdelijke schrapping van het dividend op de koers. We wachten daarom nog even af. Advies: HoudenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 1,82 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 900 miljoen euroK/w 2018: 9Verwachte k/w 2019: 8Koersverschil 12 maanden: -35%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -