Het aandeel van de Canadese meststoffengigant reageerde positief op de tweedekwartaalcijfers. Na jaren van kommer en kwel is er eindelijk beterschap in de potashafdeling. De brutowinst steeg van 123 miljoen naar 213 miljoen dollar (+73%) en na zes maanden van 211 miljoen naar 373 miljoen (+75%). Voor het eerst in jaren is er prijsherstel tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs per ton van 174 dollar (154 dollar vorig jaar), en 170 dollar na zes maanden (165 dollar). Bovendien dalen de productiekosten per ton door de afgeronde uitbreiding in Rocanville: van 108 dollar naar 86 dollar na zes maanden, en van 91 dollar naar 82 dollar in het tweede kwartaal. De bru...

Het aandeel van de Canadese meststoffengigant reageerde positief op de tweedekwartaalcijfers. Na jaren van kommer en kwel is er eindelijk beterschap in de potashafdeling. De brutowinst steeg van 123 miljoen naar 213 miljoen dollar (+73%) en na zes maanden van 211 miljoen naar 373 miljoen (+75%). Voor het eerst in jaren is er prijsherstel tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar, met een gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs per ton van 174 dollar (154 dollar vorig jaar), en 170 dollar na zes maanden (165 dollar). Bovendien dalen de productiekosten per ton door de afgeronde uitbreiding in Rocanville: van 108 dollar naar 86 dollar na zes maanden, en van 91 dollar naar 82 dollar in het tweede kwartaal. De brutowinstmarge per ton herstelt van 57 dollar naar 84 dollar (92 dollar in het tweede kwartaal). Het management verhoogde het verwachte wereldwijde volume van 61 à 64 miljoen ton naar 62 à 65 miljoen ton voor dit jaar (60 miljoen ton in 2016). De onderkant van het eigen verwachte volume stijgt met 0,1 miljoen ton tot een nieuwe vork van 9 à 9,4 miljoen ton, na een volumestijging in de eerste jaarhelft van 3,9 naar 4,5 miljoen ton. Veel minder goed gaan de zaken in de twee andere afdelingen. In het segment van de stikstofmeststoffen stijgt de productiecapaciteit dit jaar met 3 procent, wat extra druk zet op de prijzen. Vanaf 2018 zijn geen grote uitbreidingen meer gepland en moet de situatie verbeteren. Het volume steeg met 6 procent in het tweede kwartaal, maar lagere verkoopprijzen (-8,6% tot 223 dollar per ton) en hogere kosten (+13,8% tot 182 dollar per ton) duwden de brutowinst 48 procent lager, naar 68 miljoen dollar. Na zes maanden is er een daling naar 165 miljoen dollar (-30%). Bij de kleinere fosfaatmeststoffenafdeling kleurde de brutowinst in het tweede kwartaal zelfs rood (-26 miljoen dollar tegenover -10 miljoen vorig jaar), en is er na zes maanden een daling van 29 miljoen naar -15 miljoen dollar. Op groepsniveau steeg de brutowinst op kwartaalbasis van 243 naar 255 miljoen dollar (+4,9%) en na zes maanden van 477 miljoen naar 523 miljoen (+9,6%). De nettowinst per aandeel steeg van 0,14 dollar naar 0,24 dollar, wel geholpen door eenmalige belastinginkomsten ten belope van 0,08 dollar per aandeel, en na zes maanden van 0,23 dollar naar 0,42 dollar. De winstverwachting voor 2017 blijft onverminderd op een nettowinst per aandeel van 0,45 à 0,65 dollar. De afronding van de fusie met Agrium wordt verwacht tegen eind september. Het fusiebedrijf zal Nutrienheten. De Potash-aandeelhouders krijgen per Potash-aandeel 0,4 aandeel in de fusievennootschap en die van Agrium per Agrium-aandeel 2,23 aandeel. We veronderstellen dat er bij die fusie van gelijken geen toepassing zal zijn van roerende voorheffing, zoals de recente jaren wel vaker het geval bleek bij afsplitsingen. Al is daarover helaas nog geen zekerheid.ConclusieVoorlopig blijft het herstel in potash onder de radar door de tegenvallers bij stikstof en fosfaat. Maar Potash Corp zette vorig jaar wel degelijk een meerjarige winstbodem. Door de fusie met Agrium ontstaat de grootste verticaal geïntegreerde meststoffengroep, met een verlaagd risicoprofiel en een onverminderde blootstelling aan de herneming van de potashmarkt. De fiscale onzekerheid over de fusie weerhoudt ons (voorlopig) van een koopadvies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BMunt: Amerikaanse dollarMarkt: New YorkBeurskapitalisatie: 14,7 miljard dollarK/w 2016: 36Verwachte k/w 2017: 28Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 2,3%