Potash Corp blijft een absolute wereldtopper in de meststoffensector.
...

Potash Corp blijft een absolute wereldtopper in de meststoffensector.Het Canadese Potash Corp is de grootste producent van kaliummeststoffen (potash), met daarnaast ook belangrijke activiteiten in fosfaat en stikstof. De beslissing door Uralkali vorig jaar om het exportkartel Belarusian Potash Co (BPC) op te blazen, maakte een eind aan de jarenlange price-over-volume-strategie die BPC en Canpotex - het Canadese kartel met, naast Potash Corp, ook nog Mosaic en Agrium - aanhielden. Beide kartels samen controleerden twee derde van de markt. Na een scherpe daling van de prijzen in de tweede jaarhelft van 2013 is er de jongste maanden licht herstel. Met een wereldwijde productiecapaciteit van 77 miljoen ton, een verwachte vraag in 2014 van 58 miljoen ton en fors lagere prijzen voor de meeste landbouwgewassen lijkt het opwaartse prijspotentieel veeleer beperkt. De markt is evenwel gekalmeerd en gezien de enorme uitdagingen voor de voedselproductie op langere termijn - een noodzakelijke toename met 70% tegen 2050 - blijven de vooruitzichten voor de sector positief. Potash Corp zette eind vorig jaar de tering naar de nering en verminderde het personeelsbestand met 18%. Het bedrijf heeft echter een sterk groeipotentieel, aangezien het voorbije decennium 8,3 miljard Canadese dollar (CAD) werd geïnvesteerd in 4,2 miljoen ton extra capaciteit, te vergelijken met 9 miljoen ton verwachte productie dit jaar. Daardoor tekenen de Canadezen de komende vier jaar voor 40% van de verwachte groei van de wereldwijde capaciteit. De kostenbesparingen enerzijds en de capaciteitsuitbreidingen moeten een mooie daling van de productiekost tegen 2016 met 30 USD per ton mogelijk maken. Het afgeronde investeringsprogramma verzekert de komende jaren jaarlijks minstens 750 miljoen USD extra vrije kasstroom. De gemiddelde vrije kasstroom in de periode 2010 tot 2013 bedroeg 1,25 miljard USD. Potash Corp wendde die aan om het dividend fors op te krikken. In 2010 was er nog een brutodividend per aandeel van 0,13 USD, maar daarna ging het snel hoger tot 1,33 USD in 2013 en 1,4 USD in 2014. Potash Corp trok hiermee investeerders in dividendaandelen aan en heeft de intentie om die aan zich te binden. De Canadezen rondden in juli ook een aandeleninkoopprogramma af, waarin 5% van de uitstaande aandelen tegen gemiddeld 34 USD per aandeel werden ingekocht, een totale investering van 1,4 miljard USD. Tegen eind 2014 wordt een nieuw kapitaalallocatieplan voorgelegd. Potash Corp presteerde beter dan verwacht in het tweede kwartaal. De nettowinst van 0,56 USD per aandeel lag weliswaar 23% lager dan vorig jaar (0,73 USD per aandeel), maar wel een stuk hoger dan verwacht (0,44 USD per aandeel). De gemiddelde gerealiseerde potashprijs steeg van 250 USD per ton in het eerste kwartaal naar 263 USD per ton (356 USD per ton in het tweede kwartaal van 2013). Het bedrijf verhoogde de winstprognosevork voor 2014 van 1,5 à 1,8 USD naar 1,7 à 1,9 USD per aandeel. Conclusie Potash Corp is een absolute wereldtopper in de meststoffensector. Na de koersterugval noteert het aandeel tegen 15 keer de verwachte winst 2015. We verhogen het advies omwille van de lage, nog verbeterende kostenstructuur, de versterkte aandacht voor aandeelhouderswaardecreatie en het groeipotentieel op langere termijn door de capaciteitsuitbreidingen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B