Zowel de omzet als de nettowinst van Potash Corp ontgoochelde door de aanhoudende daling van de meststoffenprijzen. De omzet daalde met 29% tegenover het vierde kwartaal van 2014, tot 1,35 miljard USD, te vergelijken met een analistenconsensus van 1,39 miljard USD. De nettowinst viel terug van 407 miljoen USD naar 201 miljoen USD, of van 0,49 USD naar 0,24 USD per aandeel (consensus was 0,30 USD per aandeel). De nettowinst per aandeel strandde op jaarbasis op 1,52 USD, 17% minder dan in 2014 (1,83 USD). De oorspronkelijke winstvork voor 2015 bedroeg nog 1,9 à 2,2 USD per aandeel.
...

Zowel de omzet als de nettowinst van Potash Corp ontgoochelde door de aanhoudende daling van de meststoffenprijzen. De omzet daalde met 29% tegenover het vierde kwartaal van 2014, tot 1,35 miljard USD, te vergelijken met een analistenconsensus van 1,39 miljard USD. De nettowinst viel terug van 407 miljoen USD naar 201 miljoen USD, of van 0,49 USD naar 0,24 USD per aandeel (consensus was 0,30 USD per aandeel). De nettowinst per aandeel strandde op jaarbasis op 1,52 USD, 17% minder dan in 2014 (1,83 USD). De oorspronkelijke winstvork voor 2015 bedroeg nog 1,9 à 2,2 USD per aandeel. De afdeling stikstofmeststoffen presteerde opnieuw flauw. Het verkochte volume bleef onveranderd op 1,6 miljoen ton, maar de gerealiseerde verkoopprijs per ton daalde van 405 USD naar 288 USD. De omzet daalde met 26,4%, tot 459 miljoen USD, en de brutowinst met 39%, tot 142 miljoen USD. Op jaarbasis zakte de omzet met 19,2%, tot 1,96 miljard USD en verminderde de brutowinst met 30%, tot 706 miljoen USD. De brutowinstmarge daalde van 41,7% naar 36%. De fosfaatafdeling hield beter stand. De omzet daalde met 11,6%, tot 441 miljoen USD, en de brutowinst met 9%, tot 61 miljoen USD. Op jaarbasis beperkt de omzetdaling zich tot 4,6%, tot 1,78 miljard USD, en steeg de brutowinst met 19,3%, tot 241 miljoen USD en de brutowinstmarge van 10,8% naar 13,6%. De grootste tegenvaller in het kwartaalrapport was de potashafdeling. De omzet daalde er met 41,5%, tot 418 miljoen USD, als gevolg van een zwakke vraag (volume -31%) en een 17,2% lagere verkoopprijs per ton (van 284 USD naar 238 USD). Op jaarbasis is de schade beperkter: omzet -8,2%, tot 2,33 miljard USD, op basis van 6% minder volume en een daling van de gemiddelde verkoopprijs per ton met 2,3%, tot 263 USD. De brutowinst daalde met 58,9%, tot 183 miljoen USD (40,3% marge), en op jaarbasis met 8,8%, tot 1,32 miljard USD (marge van 50,7% naar 52%). Potash Corp schoof voor 2016 een behoedzame winstvork naar voren van 0,9 USD à 1,2 USD per aandeel (0,1 à 0,2 USD per aandeel in het eerste kwartaal). De wereldvraag naar potash blijft zeer robuust, met een verwachte 59 à 62 miljoen ton, tegenover 60 miljoen ton in 2015, het op één na hoogste cijfer ooit, na 2014 met 63 miljoen ton. De Canadezen zetten de tering naar de nering, en beslisten de productie in Picadillystil te leggen (netto jaarlijkse besparing van 20 à 35 miljoen USD en 185 miljoen USD minder investeringen tot 2018), en het royale kwartaaldividend te verminderen van 0,38 USD naar 0,25 USD per aandeel (nog steeds 6,3% brutorendement). De kapitaalinvesteringen dalen, zoals voorzien, van 1,2 miljard USD naar 0,8 à 0,9 miljard USD. ConclusieHet aandeel reageerde per saldo positief op de zwakke cijfers. De meststoffenprijzen bevinden zich na drie opeenvolgende jaren van recordoogsten op bodemniveaus. Het gunstige langetermijnscenario blijft echter intact. Het aandeel noteert tegen het laagste waarderingsniveau sinds 2009 (14 keer de verwachte winst voor 2016, wat wellicht de bodemwinst in deze cyclus is). Ruim onder het meerjarengemiddelde. We verhogen de positie in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B