Het vertrek van CEO Dominique Leroy had in het derde kwartaal geen impact op de operationele gang van zaken bij Proximus. Dat neemt niet weg dat alles in het werk wordt gesteld om snel een nieuwe CEO aan te stellen. Daar zou de komende weken meer klaarheid over moeten komen.
...