Lees ook
...

De heisa rond Proximus na de aangekondigde ontslagronde illustreert het belangenconflict waar de Belgische telecomgroep mee kampt. De aandeelhoudersstructuur maakt het onmogelijk iedereen tevreden te stellen. De overheid heeft 53,5 procent van de aandelen in handen en rijft daardoor jaarlijks een aardig dividend van ongeveer 270 miljoen euro binnen. Maar de overheid is tegelijk de regulator van de telecomsector, waar ook concurrenten van Proximus actief zijn. Dat is geen ideale situatie. Tegelijk streeft de regering om politieke redenen naar maximale werkgelegenheid, terwijl private en institutionele aandeelhouders andere belangen hebben. Een hoog dividend, lage kosten en een verbod op herstructureringen zijn op een competitieve markt niet verenigbaar.Proximus-topvrouw Dominique Leroy legde vorig jaar al de vinger op de wonde door te wijzen op de noodzaak van kostenbesparingen. Proximus wil naar eigen zeggen een leverancier van digitale diensten worden die een superieure klantenervaring aanbiedt. Maar de openstelling van de kabel drukt de inkomsten, terwijl de weg werd vrijgemaakt voor de komst van een vierde mobiele operator. Proximus staat de komende jaren voor aanzienlijke investeringen. De uitrol van het glasvezelnetwerk zal veel middelen vergen, net zoals de uitbouw van een mobiel netwerk van de vijfde generatie (5G). Investeringen uitstellen en achterblijven op de concurrentie is geen optie. Als onderdeel van de Fit for Growth-strategie wil Proximus gestroomlijnder worden en de kosten beperken. Dat is nodig, want de onderliggende bedrijfswinst voor eenmalige elementen (ebitda) per werknemer ligt weliswaar in lijn met het Europese gemiddelde, maar lager dan bij de concurrenten in eigen land. Het geeft blijk van goed beheer om die situatie met een herstructureringsprogramma te proberen verhelpen. Alleen hadden de vakbonden en de regering dat niet zo begrepen. Proximus had een plan klaar dat uitlekte nog voordat het bedrijf er zelf over kon communiceren. Daardoor moest de handel in het aandeel een dag worden stilgelegd.Het management wil het personeelsbestand met 1900 eenheden verminderen. Aan het einde van het derde kwartaal telde de groep iets meer dan 12.500 werknemers. Daarvan is ongeveer een kwart statutair personeel. Dat zijn ambtenaren die niet zomaar kunnen worden ontslagen. Voor die groep loopt tot 1 januari van volgend jaar een programma van vervroegde pensionering. Naast die afvloeiingen plant Proximus ook de aanwerving van 1250 nieuwe personeelsleden. Dat brengt de personeelsreductie netto op 650, wat tot 2022 een brutobesparing van 240 miljoen euro zal opleveren. Na herstructureringslasten en andere uitgaven zal daar hoogstens de helft van overblijven. Als alternatief voor de afvloeiingen zou Proximus ook zijn dividend kunnen verminderen. Maar dat is eveneens taboe, zowel voor investeerders als voor de overheid. Proximus keert momenteel een dividend 1,5 euro per aandeel uit. Met iets meer dan 338 miljoen aandelen in omloop kost dat het bedrijf meer dan 500 miljoen euro. Alleen volstaat de vrije kasstroom daarvoor niet, waardoor de groep bij moet lenen. Na het derde kwartaal bedroeg de nettoschuld 2,09 miljard euro. De eerste grote aflossing van 500 miljoen euro staat in 2022 gepland. Proximus mikt voor het volledige boekjaar op een stabiele binnenlandse omzet. De ebitda zou met 2 tot 3 procent toenemen. Na drie kwartalen lag Proximus met een klim van 2,9 procent perfect op schema. De recente correctie moet in het juiste perspectief worden gezien, want het aandeel was sinds vorige zomer met bijna een kwart gestegen. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het belangenconflict dat zich bij Proximus stelt. De telecomgroep blijft stabiele kasstromen koppelen aan een aantrekkelijk rendement. Het dividend wordt wel in toenemende mate een factor van onzekerheid. Gezien de politieke invloed op het beheer van de groep, is speculatie daarover voorbarig. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 22,39 euroMarkt: Euronext BrusselTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Beurskapitalisatie: 7,6 miljard euroK/w 2018: 14,5Verwachte k/w 2019: 13,7Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 6,7%