De kwartaalcijfers van Proximus kwamen in grote lijnen overeen met de verwachtingen. De nationale telecomoperator bevestigde daarmee de goede richting die hij onder leiding van CEO Dominique Leroy insloeg. De onderliggende groepsomzet steeg met 2,5% op jaarbasis, tot 1,51 miljard EUR. De bedrijfskasstroom of ebitda klom met 3,3%, tot 447 miljoen EUR. Na drie kwartalen in 2015 bedraagt de ebitda 1,32 miljard EUR, en dat is 3,8% hoger dan een jaar eerder.
...

De kwartaalcijfers van Proximus kwamen in grote lijnen overeen met de verwachtingen. De nationale telecomoperator bevestigde daarmee de goede richting die hij onder leiding van CEO Dominique Leroy insloeg. De onderliggende groepsomzet steeg met 2,5% op jaarbasis, tot 1,51 miljard EUR. De bedrijfskasstroom of ebitda klom met 3,3%, tot 447 miljoen EUR. Na drie kwartalen in 2015 bedraagt de ebitda 1,32 miljard EUR, en dat is 3,8% hoger dan een jaar eerder. Proximus profiteerde onder meer van de prijsverhoging die het in juli doorvoerde. De groep krijgt binnenkort met extra concurrentie af te rekenen. Enerzijds van Mobistar, dat staat te popelen om zelf met een kabelaanbod (digitale televisie en eventueel breedbandinternet) te komen. Een prijzenoorlog zoals we enkele jaren geleden in het mobiele segment zagen, ligt niet in lijn met de verwachtingen. Het is echter onvermijdelijk dat Mobistar wat klanten van Proximus weet weg te lokken. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. Proximus breidde zelfs het marktaandeel in breedbandinternet, digitale televisie en mobiele telefonie verder uit. Proximus zal ook zelf profiteren van de openstelling van het kabelnetwerk. Het huidige televisieaanbod op basis van de VDSL-technologie heeft op het Belgische grondgebied maar een dekkingsgraad van 85%. De kabel laat toe dat op te trekken naar 100%. Daarnaast zal Proximus moeten optornen tegen de tandem Telenet-Base die zijn pijlen op het bedrijfssegment richt. Door een beslissing van de Europese Commissie zien alle mobiele operatoren (dus ook Proximus) hun roaminginkomsten op termijn helemaal verdwijnen. Vanaf april volgend jaar valt er al een groot deel weg en halfweg 2017 is het helemaal over en uit. De prognose voor de groei van de ebitda in 2015 werd licht verhoogd naar 4 tot 5%. Het tussentijds dividend werd zoals verwacht vastgelegd op 0,5 EUR per aandeel (coupondatum 9 december). Eerder werd bepaald dat het dividend op jaarbasis tot 2017 1,5 EUR per aandeel zal bedragen. Pas bij hogere vrije kasstromen is er ruimte om de uitkering te verhogen. De kapitaaluitgaven bedragen na drie kwartalen 698 miljoen EUR. Het budget voor 2015 bedraagt 900 miljoen EUR. Het grootste deel daarvan gaat naar de uitbreiding van de dekking van het 4G-netwerk. De nettoschuld bedroeg op het einde van het derde kwartaal 1,64 miljard EUR, en dat is 156 miljoen EUR lager dan bij de start van 2015. Proximus profiteerde van de gunstige kredietrating en de lage rentevoeten om de rentelasten te verminderen. Wat de aandeelhouderstructuur betreft, is er voorlopig geen nieuws onder de zon. Door een recente wetswijziging kan de overheid haar belang snel laten terugvallen tot onder de grens van 50%. Voorlopig zijn er geen indicaties dat de overheid van plan is om de participatie (53,5%) geheel of gedeeltelijk af te bouwen. ConclusieProximus was vroeger dan verwacht terug winstgevend, maar krijgt de komende tijd wel met een aantal uitdagingen af te rekenen, waarvan de lagere roaminginkomsten en de toenemende concurrentie de zwaarste zijn. Proximus is dan ook op de eerste plaats aantrekkelijk als dividendaandeel met een rendement dat aan de huidige koers bijna 5% (bruto) bedraagt.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B