PureCircle is als marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren bezig aan een opmerkelijk parcours. Het bedrijf had het in 2010 en 2011 moeilijk, omdat de verkoop van Reb-A, de eerste caloriearme steviazoetstof van PureCircle, trager op gang kwam dan verhoopt. In combinatie met de te snel opgebouwde productiecapaciteit - die een jaarlijkse omzet van 250 tot 300 miljoen USD kan verwerken - leidde dat tot een koersduik naar 80 pence eind 2011. De ommekeer begon na de goedkeuring van Reb-A eind 2011 in Europa, en na de forse instap in het kapitaal vanaf 2012 door Wang Tak, die intussen de groo...

PureCircle is als marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke, caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren bezig aan een opmerkelijk parcours. Het bedrijf had het in 2010 en 2011 moeilijk, omdat de verkoop van Reb-A, de eerste caloriearme steviazoetstof van PureCircle, trager op gang kwam dan verhoopt. In combinatie met de te snel opgebouwde productiecapaciteit - die een jaarlijkse omzet van 250 tot 300 miljoen USD kan verwerken - leidde dat tot een koersduik naar 80 pence eind 2011. De ommekeer begon na de goedkeuring van Reb-A eind 2011 in Europa, en na de forse instap in het kapitaal vanaf 2012 door Wang Tak, die intussen de grootste aandeelhouder is met belang van 22%. Nadat het aandeel in 2012 al met 164% was gestegen, zette het in 2013 opnieuw een verschroeiende prestatie neer en klom met 145%. Ontgoochelende cijfers rapporteren is na zo'n parcours absoluut uit den boze. Maar dat gebeurde ook niet. De omzet over de eerste helft (periode juli-december 2013) van het boekjaar 2014 bedroeg 34,9 miljoen USD: aan de bovenkant van de door het bedrijf vooropgestelde vork van 30 tot 35 miljoen USD. Het betekent een stijging met 32% tegenover de 26,4 miljoen USD omzet in dezelfde periode van het boekjaar 2013. De verkoop steeg in alle regio's, met vooral een sterke stijging in Europa (van 0,8 miljoen USD naar 6 miljoen USD), waar de verkoop volop op gang is gekomen. De brutowinstmarge (van 20% naar 35%) en de gezuiverde bedrijfskasstroom (ebitda; van 0,7 naar 7,2 miljoen USD) stegen fors. Het nettoverlies daalde ook stevig (van -6,9 naar -1,9 miljoen USD). De 8,5 miljoen USD extra omzet verbetert het nettoresultaat dus met 5 miljoen USD, een bewijs van het hefboomeffect dat verdere omzetgroei op het nettoresultaat zal hebben. Het management kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en verwacht in de tweede jaarhelft (periode januari-juni) tussen 55 en 65 miljoen USD omzet, of een jaaromzet tussen 90 en 100 miljoen USD. In 2013 bedroeg de jaaromzet 71,2 miljoen USD en in 2012 45,4 miljoen USD. Onder het innovatieplatform stevia 3.0 TM bouwde PureCircle de voorbije jaren een gepatenteerd assortiment uit van tien caloriearme zoetstoffen (naast Reb-A onder meer Alpha en SG95) en twee smaakstoffen (NSF-01 en 02). Meer en meer wordt door middel van mengelingen van stoffen een betere smaaksensatie bereikt. Het bedrijf richtte hiertoe ook de PureCircle Open University op. Eind vorig jaar behaalde PureCircle dan een nieuwe mijlpaal, toen de FDA, het controleorgaan van de Amerikaanse voedings- en farmasector, de Gras-status toekende aan Reb-M. Gras staat voor 'generally recognized as safe' of 'algemeen erkend als veilig'. Reb-M is een zoetstof met verbeterd smaakprofiel die in samenwerking met Coca-Cola speciaal voor frisdranken werd ontwikkeld. Samen met Reb-D, dat in de tweede jaarhelft van 2013 succesvol op de markt werd gebracht, moet dit voor de definitieve doorbraak kunnen zorgen in de gigantische frisdrankenmarkt. ConclusieDe steviatrein van PureCircle komt op toerental. De markt rekent in de boekjaren 2015 en 2016 op respectievelijk 153 en 223 miljoen USD omzet en afgerond 10 en 20 pence per aandeel nettowinst. Omwille van het sterke langetermijnpotentieel mogen bestaande posities behouden blijven.Advies: houdenRisico: hoogRating: 2C