PureCircle is de marktleider in de productie en de commercialisering van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. Het bedrijf zette van 2012 tot 2015 een sterke groei neer. De omzet verdrievoudigde bijna, van 45,4 miljoen tot 127,4 miljoen dollar. In het boekjaar 2016 - de periode van juli 2015 tot en met juni 2016 - vertraagde de omzetgroei tot 9 procent (138,7 miljoen dollar). Voor het boekjaar 2017 dreigt zelfs een omzetdaling (consensus van 119,8 miljoen dollar). In juni 2016 blokkeerde de Amerikaanse douaneautoriteiten alle ladingen stevia uit China, op verdenking van het gebruik van gedwongen arbeid in het productieproces. Het duurde tot eind januari 2017 vooraleer PureCircle van de lijst van ve...