PureCircle biechtte een ontgoochelende omzetdaling over de eerste helft van het boekjaar 2019 (van 1 juli tot 30 december 2018) op. In dezelfde periode van het vorige boekjaar steeg de omzet nog met 13,3 procent tot 53,5 miljoen dollar, maar deze keer was er een daling met 5,2 procent tot 50,7 miljoen. Na de douaneproblemen in de Verenigde Staten in 2016 en begin 2017 moest 2018 nochtans een sterke groei laten optekenen. Maar het herstel verloopt dus moeizaam.
...