De markt reageerde voor de tweede opeenvolgende keer negatief op een resultatenrapport van PureCircle, de marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. Uit de gedeeltelijke cijfers over de tweede jaarhelft van het boekjaar 2015 (periode januari tot juni; volledige rapportering op 21 september) bleek een omzettoename in het tweede semester met 26%, tot minstens 84 miljoen USD (66,1 miljoen USD vorig jaar). Op jaarbasis geeft dit een minimale omzet van 127 miljoen USD, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 135 miljoen USD. Als verzachtende omstandigheid is er wel de forse ...

De markt reageerde voor de tweede opeenvolgende keer negatief op een resultatenrapport van PureCircle, de marktleider in het produceren en commercialiseren van natuurlijke caloriearme zoetstoffen uit steviabladeren. Uit de gedeeltelijke cijfers over de tweede jaarhelft van het boekjaar 2015 (periode januari tot juni; volledige rapportering op 21 september) bleek een omzettoename in het tweede semester met 26%, tot minstens 84 miljoen USD (66,1 miljoen USD vorig jaar). Op jaarbasis geeft dit een minimale omzet van 127 miljoen USD, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 135 miljoen USD. Als verzachtende omstandigheid is er wel de forse stijging van de Amerikaanse dollar (USD) het afgelopen jaar, die 5 miljoen USD van de jaaromzet aftopte.De groei blijft echter indrukwekkend en wordt wereldwijd gedragen door de steeds grotere groep producten - intussen meer dan 6500 - waarin stevia is verwerkt. De druk op de brutowinstmarge hield, zoals verwacht, in het tweede semester aan, vanwege een tijdelijk tekort van steviabladeren door een hoger dan ingeschatte vraag. Op jaarbasis strandt de brutowinst hierdoor op 40 miljoen USD (+9%), en daalt de brutowinstmarge naar 31,4%, tegenover 36,3% vorig jaar en 33,5% na zes maanden. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met 16%, tot 25 miljoen USD, en de nettowinst met 74%, tot 4 miljoen USD (nettoverlies in de eerste jaarhelft van 0,9 miljoen USD).PureCircle blijft als markleider volop inzetten op technologische vernieuwing. In december 2014 raakte de ontwikkeling bekend van Sigma-D: een nieuwe zoetstof afkomstig uit het succesvolle innovatieplatform stevia 3.0 TM, specifiek ontwikkeld voor het verminderen van calorieën in melkproducten zoals yoghurt, pudding en chocomelk. Onlangs volgde Sigma-T, een nieuwe zoetstof voor thee. Een belangrijke markt, want thee is wereldwijd, na water, de meest gedronken drank. In beide gevallen gaat het om een nieuwe generatie van zoetstoffen op basis van stevia, die nog nauwer aansluiten bij de smaaksensaties van suiker en toch extra calorievermindering bewerkstelligen.PureCircle mikt de volgende vijf jaar op een jaarlijkse omzetgroei met 30%, en een toename van de brutowinstmarge naar 50%. Als dat lukt, zal de omzet in 2020 stijgen naar 400 tot 450 miljoen USD. Om dat mogelijk te maken, werd een investeringsbudget van 42 miljoen USD vrijgemaakt: 34 miljoen USD voor de uitbreiding van de productiecapaciteit (operationeel binnen twee jaar; huidige capaciteit voor 250 tot 300 miljoen USD omzet) en 8 miljoen USD voor innovatieprojecten. De financiering is verzekerd na de kapitaalverhoging van oktober 2014, waarbij 43 miljoen USD werd opgehaald via de uitgifte van 5 miljoen nieuwe aandelen (3% verwatering) tegen 550 pence per aandeel. Opmerkelijk is de recente benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Mitch Adamek en de Belg Guy Wollaert, met een jarenlange staat van dienst bij PepsiCo en Coca-Cola. ConclusieHoewel nog altijd niet goedkoop, met een verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2016 van 26 keer en een koers-winstverhouding van 48, vinden we het aandeel koopwaardig, vanwege de sterke marktpositie in een volop ontbolsterende steviamarkt.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B