71,84 USD - 2C
...

71,84 USD - 2CQualcomm kan terugblikken op een uitstekend boekjaar 2013, maar vooral de eerste helft van 2014 kondigt zich iets moeilijker aan. Het Amerikaanse technologiebedrijf profiteert van de wereldwijde groei in het mobiele dataverkeer en de stijgende verkoop van mobiele toestellen. Het grootste deel van de groepsomzet (bijna 70%) komt uit de verkoop van gecombineerde chipsets voor smartphones en tablets. De activiteit die de meeste winst oplevert, heeft echter te maken met intellectuele eigendommen. Qualcomm beschikt over patenten voor uiteenlopende mobiele protocollen op technologie die in smartphones en tablets wordt gebruikt. Telkens als een producent een toestel verkoopt dat gebruikmaakt van die technologie, moet hij aan Qualcomm een vergoeding betalen. De licentie-inkomsten zijn gebaseerd op de verkoopprijs van die toestellen. Die activiteit is ondergebracht in Qualcomm Technology Licensing. Er is echter een trend naar goedkopere smartphones aan de gang. Het hogere marktsegment groeit nog wel, maar dat kan niet beletten dat de toevloed van goedkopere modellen de omzetmix negatief beïnvloedt.Toch presteerde Qualcomm in het laatste kwartaal van het fiscale boekjaar 2012-2013 iets boven de verwachtingen. In het afgelopen trimester hield de gemiddelde verkoopprijs met 230 USD goed stand. De omzet steeg op jaarbasis met een derde, tot 6,48 miljard USD, wat aan de bovenkant van de eigen prognoses is. Tegenover het derde kwartaal bedroeg de vooruitgang 3,8%. De nettowinst klom op jaarbasis met 18%, tot 1,5 miljard USD. De omzet en de winst stegen over het volledige boekjaar met respectievelijk 30 en 21%. De groep voorziet voor het volledige boekjaar 2014 een daling van de gemiddelde verkoopprijs naar gemiddeld 223 USD (216 tot 230 USD). De omzetprognose voor het lopende kwartaal bedraagt 6,3 tot 6,9 miljard USD, een stuk onder de consensusprognose van 7 miljard USD. Die trend zal zich doorzetten, wat leidt tot een omzetprognose van 26 tot 27,5 miljard USD voor 2014. Het middelpunt van deze omzetvork impliceert dus een omzetgroei van slechts 8%. Ook de winstprognose voor het eerste kwartaal (1,1 tot 1,2 USD per aandeel) lag een stuk onder de verwachte 1,28 USD. Opmerkelijk was dat concurrent Nvidia amper een dag later met vrijwel dezelfde boodschap kwam. Qualcomm blijft echter niet bij de pakken zitten en zet onder meer in op lagere operationele uitgaven en de beperking van het aantal nieuwe projecten voor onderzoek en ontwikkeling. Ook de introductie van Long Term Evolution, de nieuwe standaard voor mobiele communicatie, in China moet voor een nieuwe groei-impuls zorgen. Door het effect van de aandeleninkoop zal de winst per aandeel wel toenemen. Qualcomm voorziet voor 2014 een cijfer tussen 4,95 en 5,15 USD per aandeel. De groep kocht in 2013 voor 4,61 miljard USD aan eigen aandelen in en heeft voor het lopende inkoopprogramma nog 4,85 miljard USD beschikbaar. Het dividend werd opgetrokken naar 1,4 USD op jaarbasis. Qualcomm is schuldenvrij en sloot het boekjaar af met een cashpositie van 29,4 miljard USD.De koerscorrectie na de publicatie van de kwartaalresultaten was een kort leven beschoren, zodat de aankooplimiet voor de voorbeeldportefeuille helaas niet werd gehaald. Qualcomm is dit jaar met een klim van 15% hoe dan ook een achterblijver, zowel tegenover de meeste sectorgenoten (Philadelphia Semiconductor Index of SOXX) als tegenover de brede markt. De omzet en de winst klommen met een hoger percentage, wat betekent dat het aandeel relatief gezien goedkoper is geworden. Een en ander heeft te maken met het vooruitzicht op een tragere omzetgroei in 2014. Die moet echter gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere kosten. Daarnaast zullen de aandeleninkoop, het dividend en de comfortabele financiële positie het aandeel ondersteunen. We blijven op vinkenslag liggen om het aandeel goedkoper in te slaan (rating 2C).Opbouwen