Het Amerikaanse technologiebedrijf Qualcomm is de onbetwiste marktleider in het segment van de halfgeleiders voor mobiele toestellen en houdt ook verschillende patenten aan voor mobiele protocollen (CDMA, LTE). De eerste afdeling ontwikkelt chipsets voor mobiele toestellen als laptops, tablets en smartphones, en levert het grootste deel van de omzet. Qualcomm hoeft zich zo weinig aan te trekken van de hevige concurrentiestrijd die de fabrikanten onderling voeren. Ze zijn vrijwel allemaal klant bij Qualcomm voor hun volledige productielijn of een deel ervan. Zo mag Qualcomm de twee grootste smartphone- en tablet-aanbieders, Apple en Samsung, tot zijn klanten reken...

Het Amerikaanse technologiebedrijf Qualcomm is de onbetwiste marktleider in het segment van de halfgeleiders voor mobiele toestellen en houdt ook verschillende patenten aan voor mobiele protocollen (CDMA, LTE). De eerste afdeling ontwikkelt chipsets voor mobiele toestellen als laptops, tablets en smartphones, en levert het grootste deel van de omzet. Qualcomm hoeft zich zo weinig aan te trekken van de hevige concurrentiestrijd die de fabrikanten onderling voeren. Ze zijn vrijwel allemaal klant bij Qualcomm voor hun volledige productielijn of een deel ervan. Zo mag Qualcomm de twee grootste smartphone- en tablet-aanbieders, Apple en Samsung, tot zijn klanten rekenen. De afdeling die de intellectuele eigendommen van de groep beheert, realiseert echter veel hogere marges en tekent voor bijna 70% van de winst. Qualcomm profiteert volop van de groei in het mobiele segment en het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar werd opnieuw ingezet met een recordomzet (6,62 miljard USD) die 10% hoger lag dan een jaar eerder. Toch zijn er ook bedreigingen. Een daarvan is Intel. De grootste halfgeleiderproducent ter wereld heeft enkele jaren geleden de boot van chips voor mobiele toepassingen gemist. Intel heeft echter zwaar geïnvesteerd in dat segment en is vastbesloten er een rol van betekenis in te gaan spelen. De komende jaren zal de concurrentie hoe dan ook toenemen. Naast Broadcom en MediaTek zijn er bovendien ook producenten zoals het Chinese Huawei, die zelf eigen chipsets ontwikkelen. Daarnaast moet Qualcomm ook rekening houden met een daling van de gemiddelde verkoopprijzen van de mobiele toestellen. Dat komt omdat het hogere marktsegment veel trager groeit dan de goedkopere toestellen, wat de omzetmix negatief beïnvloedt. Dat heeft niet alleen een impact op de licentie-inkomsten, maar ook op de halfgeleidertak, want minder geavanceerde chips leveren een lagere winstmarge op. Qualcomm maakt zich sterk dat nog voldoende rek zit in het smartphonesegment. Het bedrijf heeft het groeipotentieel gedeeltelijk ook zelf in de hand door halfgeleiders te ontwikkelen die het toepassingsgebied van mobiele toestellen vergroten. Qualcomm investeert ook in een verbreding van het gamma, met onder meer halfgeleiders voor domotica en connectiviteit in de transportsector. Een andere bedreiging is het lopende antitrustonderzoek in China naar de dominante positie van Qualcomm. In het ergste geval staat Qualcomm een boete te wachten. De Amerikanen voorspellen voor het boekjaar 2014 (afsluitdatum 30 september) een omzet tussen 26 en 27,5 miljard USD (+4 à +10%). De winst zal tussen 5 en 5,2 USD per aandeel uitkomen (was 4,51 USD in het vorige boekjaar). De tragere omzetgroei wordt gecompenseerd door lagere kosten, terwijl ook de aandeelhouders op een extraatje kunnen rekenen. Het dividend wordt met een vijfde opgetrokken, waardoor Qualcomm tegen de huidige koers een rendement van iets meer dan 2% oplevert. Ook het budget voor aandeleninkoop wordt met 5 miljard USD verhoogd. ConclusieQualcomm combineert groei met rendement en dit is vrij uitzonderlijk. Tegen 15 keer de verwachte winst is de waardering nog aanvaardbaar en de financiële buffer is hoog (31,6 miljard USD nettocash). Dat type aandelen wordt nooit echt goedkoop, zodat elke correctie, als die zich aandient, een koopkans is. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B