15,75 EUR - 3B
...

15,75 EUR - 3BNa een tegenvallende eerste jaarhelft bracht ook het tweede semester weinig beterschap voor het Belgische IT-dienstenbedrijf. Het fiscaal boekjaar bij RealDolmen, de fusiegroep die in 2007 werd gevormd door het samengaan van Real Software en Dolmen, wordt afgesloten op 31 maart. In de eerste jaarhelft (april tot september) daalde de omzet met 13%, tot 112,3 miljoen EUR. Er werd toen door het management beterschap beloofd, maar die kwam er nog niet. Intussen vond vorig najaar ook een paleisrevolutie plaats aan de top van het bedrijf. Topman (CEO) Bruno Segers werd aan de deur gezet, na meningsverschillen over de te volgen groeistrategie, en een lid van de raad van bestuur stelde zelfs publiek het nut van de beursnotering ter discussie. Dat wakkerde de oude overnamegeruchten met het Limburgse Cegeka (minderheidsaandeelhouder met 4%) weer aan, maar voorlopig zit in dit dossier geen beweging. Veel bedrijven (voornamelijk uit de financiële sector) en overheden houden de vinger op de knip en de concurrentie zorgt ervoor dat de winstgevendheid onder druk staat. De groepsomzet over het volledige boekjaar kwam uit op 237,7 miljoen EUR of 8% minder dan een jaar eerder. RealDolmen is georganiseerd rond drie afdelingen: Infrastructure Products, Professional Services en Business Solutions. De productverkoop daalde met 20,6% tegenover het vorige boekjaar, tot 65,7 miljoen EUR. Dit heeft niet alleen met de crisis te maken, maar ook met een veranderende IT-markt. Omdat steeds meer IT-taken in de 'cloud' (via internet) gebeuren, is er minder nood aan hardware. RealDolmen zal zich moeten aanpassen met een nieuw verkoopmodel dat meer de nadruk op de verkoop van clouddiensten legt. De lagere omzet, gekoppeld aan stabiele vaste kosten, zorgde voor een daling van de recurrente operationele marge (rebit) van deze afdeling tot 4,8%. Professional Services omvat de eigenlijke detacheringactiviteit van eigen IT-specialisten bij klanten. Deze activiteit groeide in België, maar de internationale inkomsten vielen tegen. Daardoor daalde de omzet met 5,5% op jaarbasis, tot 131,6 miljoen EUR. De tweede jaarhelft was beter dan de eerste, maar toch bleef de rebit-marge steken op een magere 4,5%. De kleinste afdeling, Business Solutions (in hoofdzaak applicatieontwikkeling), was de enige die groeide, met een omzetklim van 10,9%, tot 40,4 miljoen EUR. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling en enkele eenmalige kosten was de afdeling wel verlieslatend, met een negatieve rebit-marge (-10,5%). RealDolmen schatte de kosten van 2 projecten te laag in en samen met provisies voor toekomstige verliezen kostte dit de groep 5,5 miljoen EUR extra. Op groepsniveau kwam de rebit uit op 1,7 miljoen EUR, 87% minder dan een jaar eerder, waardoor de marge met 0,7% amper nog positief was. RealDolmen heeft in de eerste jaarhelft samen voor 12,3 miljoen EUR afgewaardeerd op de goodwill van de Franse (7,2 miljoen EUR) en Luxemburgse (5,1 miljoen EUR) dochters. Samen met andere eenmalige uitgaven in de tweede jaarhelft leidde dit tot een nettoverlies van 14,9 miljoen EUR, tegenover een nettowinst van 7,3 miljoen EUR in het vorige boekjaar. RealDolmen had op 31 maart een nettocashpositie van bijna 3,5 miljoen EUR of 0,7 EUR per aandeel.Door het verdwijnen van de delistingspeculatie en de tegenvallende jaarresultaten noteert het aandeel nu bijna 20% onder de topkoers van oktober vorig jaar. RealDolmen wil het nieuwe boekjaar met een schone lei beginnen en heeft ervoor gekozen om waardeverminderingen en uitzonderlijke kosten in één keer te boeken. Een spectaculaire groei zit er, gezien de marktomstandigheden, dit jaar echter niet in. Ondanks de lage waardering (bijna 0,7 keer de boekwaarde) en de gezonde financiële situatie zien we op dit moment weinig opwaarts potentieel bij RealDolmen. Een nadeel is ook dat geen dividend wordt uitgekeerd. Het advies blijft 'houden' (rating 3B).Houden