RealDolmen, de Belgische leverancier van IT-diensten en gerelateerde producten, wisselt goede en minder goede kwartalen af. Het boekjaar 2013-2014 werd sterk afgesloten, maar het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar (drie maanden tot 30 juni) was relatief gezien veeleer een tegenvaller. De financiële communicatie bleef beperkt tot een kwartaalupdate, waarbij geen details over de winstgevendheid werden vrijgegeven. De Franse activiteiten, die intussen volledig werden afgestoten, worden niet langer in de cijfers opgenomen, zodat ze op jaarbasis niet helemaal vergelijkbaar zijn.
...