De Belgische leverancier van IT-diensten presteerde de eerste jaarhelft goed op de beurs, waarbij het verlies van vorig jaar in enkele maanden volledig werd goedgemaakt. Na het recente kwartaalrapport moest RealDolmen die winst weer inleveren, waardoor het aandeel nu weer op het niveau van het jaarbegin noteert.
...

De Belgische leverancier van IT-diensten presteerde de eerste jaarhelft goed op de beurs, waarbij het verlies van vorig jaar in enkele maanden volledig werd goedgemaakt. Na het recente kwartaalrapport moest RealDolmen die winst weer inleveren, waardoor het aandeel nu weer op het niveau van het jaarbegin noteert. Het nieuwe boekjaar 2015-2016 werd slecht ingezet met een omzetdaling van 4,4%, tot 51,1 miljoen EUR. Daarbij liet vooral Infrastructure Products het afweten. In dezelfde periode vorig jaar groeide de afdeling nog met 10%, maar nu was er een achteruitgang met 3,6%, tot 17,6 miljoen EUR. De boosdoener is de overgang naar het cloud-computingmodel, waarbij bedrijven niet langer eigen datacenters bouwen maar de benodigde capaciteit gaan huren. Dat maakt dat er minder behoefte is aan hardware. RealDolmen profiteert anderzijds ook van de cloud-computingtrend in andere afdelingen, maar voorlopig in onvoldoende mate om de lagere hardwareverkopen te compenseren. Professional Services, de grootste afdeling van de groep, zag haar omzet een fractie (+0,5%) toenemen, tot 25 miljoen EUR. Binnen deze afdeling deed Application Services het goed. Infrastructure Services presteerde dan weer een stuk slechter om dezelfde reden waarom ook de productverkoop daalde. Een groot deel van de omzet komt daar uit de bouw en het beheer van datacenters. Bij Business Solutions, waar eigen toepassingen worden ontwikkeld, daalde de omzet met 17,7%, tot 8,57 miljoen EUR. Dat lijkt indrukwekkend, maar de vergelijkingsbasis was erg ongunstig na een uitzonderlijk goed kwartaal een jaar eerder. Bovendien zet RealDolmen met deze afdeling vooral in op projecten met een hogere winstmarge. Dat is ook nodig, want vorig boekjaar was er een negatieve rebit-marge (recurrente operationele winst), hoewel de tweede jaarhelft met +4,5% al een stuk beter was dan de eerste. RealDolmen gaf nog mee dat de groepsomzet dit jaar licht zal afnemen tegenover 2014-2015 (224,7 miljoen EUR). Het grootste probleem is echter dat het herstel van de winstgevendheid niet kan doorzetten. Het management stelde voor het boekjaar 2015-2016 een rebit-marge van 5% voorop. Al na één kwartaal moet RealDolmen daarop echter terugkomen. De winstgevendheid bij Infrastructure Products (vorig jaar 4,3%) zal weer afnemen. Bij Professional Services (8,6%) wordt op een status-quo gerekend tegenover vorig jaar, terwijl Business Solutions dit jaar wel winstgevend zou moeten zijn, zij het bij een lagere omzet. Alles bij elkaar zal de marge op groepsniveau dus niet op 5% uitkomen, maar eerder op het niveau van vorig jaar (3,8%). Er wordt voor het eerst in vijftien jaar opnieuw een dividend uitgekeerd. Het rendement blijft wel beperkt tot 1,3%. ConclusieWe zijn, ondanks de lage waardering (bijna 10 keer de verwachte winst en 0,7 keer de boekwaarde), altijd terughoudend geweest tegenover RealDolmen vanwege het gebrek aan groeiperspectieven. De nieuwe prognoses voor omzet en winstmarges bevestigen ons eerdere voorbehoud. Het dividend is op zich onvoldoende reden om het aandeel aan te bevelen. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B