De Belgische leverancier van IT-diensten presteerde de eerste jaarhelft goed op de beurs, waarbij het verlies van vorig jaar in enkele maanden volledig werd goedgemaakt. Na het recente kwartaalrapport moest RealDolmen die winst weer inleveren, waardoor het aandeel nu weer op het niveau van het jaarbegin noteert.
...