RealDolmen, de Belgische leverancier van IT-diensten en -producten, telt ongeveer 1250 werknemers die zich in hoofdzaak richten op het middensegment van de markt. RealDolmen is actief in een erg concurrentieel segment en de jongste jaren lag de groei van de investeringen in IT eerder laag. Een en ander vertaalt zich naar een eerder beperkte groei en marges die onder druk staan. Het eerste kwartaal was ronduit teleurstellend met een omzetdaling van 4,4%. Bovendien waren ook de prognoses voor het lopende boekjaar 2015-2016 ondermaats. De omzet zal dit jaar op hetzelfde niveau liggen als in 2014-2015. De grootste ontgoocheling was dat ook de marges op ...

RealDolmen, de Belgische leverancier van IT-diensten en -producten, telt ongeveer 1250 werknemers die zich in hoofdzaak richten op het middensegment van de markt. RealDolmen is actief in een erg concurrentieel segment en de jongste jaren lag de groei van de investeringen in IT eerder laag. Een en ander vertaalt zich naar een eerder beperkte groei en marges die onder druk staan. Het eerste kwartaal was ronduit teleurstellend met een omzetdaling van 4,4%. Bovendien waren ook de prognoses voor het lopende boekjaar 2015-2016 ondermaats. De omzet zal dit jaar op hetzelfde niveau liggen als in 2014-2015. De grootste ontgoocheling was dat ook de marges op jaarbasis stabiel zullen blijven. Het ingezette herstel van de winstgevendheid zet zich dus niet verder door. Het aandeel van RealDolmen verloor prompt 15%, een klap waarvan het zich sindsdien niet wist te herstellen. Tot vorige week dan. De cijfers over de eerste jaarhelft (zes maanden, tot 30 september) lieten zien dat het tweede kwartaal een stuk beter was, waardoor het eerste semester nog nipt met een omzetstijging kon worden afgesloten. De winstgevendheid lag niet op het niveau van de tweede helft van vorig boekjaar maar wel nipt boven het gemiddelde van 2014-2015. De groepsomzet steeg in de eerste jaarhelft met 0,9%, tot 103,7 miljoen EUR. Dat impliceert voor het tweede kwartaal een omzetcijfer van 52,6 miljoen EUR, tegenover 51,1 miljoen EUR in het eerste kwartaal. Infrastructure Products zag de omzet met 9,5% aandikken, tot 37,3 miljoen EUR dankzij een groeiend marktaandeel. De keerzijde van de medaille is dat de operationele marge (ebit) afnam van 4,6 naar 2,4%. Voor het volledige boekjaar zal de omzet bij Infrastructure Products stabiliseren maar de marge zal wel afnemen. Bij Professional Services, de grootste afdeling van de groep, was het beeld omgekeerd. De omzet kalfde licht af (-0,6%), tot 48,7 miljoen EUR, maar de ebit-marge steeg wel van 6,2% naar 9,7% door kostenoptimalisatie en eenmalige opbrengsten. De bescheiden omzetdaling zal zich in de tweede jaarhelft doorzetten en de marges zullen tegenover vorig boekjaar op hetzelfde niveau blijven. Zoals verwacht daalde de omzet bij Business Solutions (-10,4% naar 17,7 miljoen EUR), omdat de afdeling zich op de meer winstgevende activiteiten wil concentreren. Er is nog altijd verlies, maar de ebit-marge verbeterde wel van -7,6 naar -1,3%. Op groepsniveau steeg de ebit-marge naar 4,1% en de nettowinst kwam uit op 4,2 miljoen EUR, tegenover 0,7 miljoen EUR in dezelfde periode een jaar eerder.RealDolmen betaalde in juli een uitstaande schuld van 9,7 miljoen EUR terug. Daarmee daalde de nettoschuldpositie naar 7,2 miljoen EUR maar ook de cashpositie slonk naar 18,8 miljoen EUR. Het management besliste eerder dit jaar om opnieuw een dividend uit te keren. Voorlopig houdt RealDolmen het bescheiden met 0,29 EUR per aandeel. ConclusieDankzij het betere tweede kwartaal werd ongeveer de helft van het koersverlies van de voorbije drie maanden weer goedgemaakt. Toch is er in feite niet veel veranderd, want de jaarprognoses werden niet aangepast. Bovendien is het dividend te laag (bruto 1,6%) om als rendementsaandeel te worden uitgespeeld. RealDolmen is goedkoop, maar dat is niet zonder reden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B