RealDolmen, de Belgische leverancier van IT-diensten en -producten, telt ongeveer 1250 werknemers die zich in hoofdzaak richten op het middensegment van de markt. RealDolmen is actief in een erg concurrentieel segment en de jongste jaren lag de groei van de investeringen in IT eerder laag. Een en ander vertaalt zich naar een eerder beperkte groei en marges die onder druk staan. Het eerste kwartaal was ronduit teleurstellend met een omzetdaling van 4,4%. Bovendien waren ook de prognoses voor het lopende boekjaar 2015-2016 ondermaats. De omzet zal dit jaar op hetzelfde niveau liggen als in 2014-2015. De grootste ontgoocheling was dat ook de marges op ...