RealDolmen kende een vrij zwakke start van het boekjaar 2015-2016, maar de tweede jaarhelft maakte alles goed. De lagere schuldgraad leidde tot een daling van de financiële lasten, wat op zijn beurt de winst de hoogte injoeg. Dat leverde ruimte op voor een flinke dividendverhoging. Het terugplooien op de kernmarkt, kmo's in België en Luxemburg, heeft de Belgische leverancier van IT-diensten voorlopig nog geen windeieren gelegd. Door kosten verbonden aan de verkoop van de Franse activiteiten bleef op het einde van het boekjaar 2014-2015 een nettowinst van amper 0,5 miljoen EUR over. In het boekjaar dat eindigde eind maart was dit 10,7 miljoen EUR. De gr...