Melexis heeft een recordjaar achter de rug en het orderboek zit overvol. Maar de aanhoudende schaarste aan componenten en productiecapaciteit maakt dat niet alle klanten even snel bediend kunnen worden. Dat zet minstens tijdelijk een rem op de groei.
...

Melexis heeft een recordjaar achter de rug en het orderboek zit overvol. Maar de aanhoudende schaarste aan componenten en productiecapaciteit maakt dat niet alle klanten even snel bediend kunnen worden. Dat zet minstens tijdelijk een rem op de groei. Verschillende structurele factoren ondersteunen de groei. De belangrijkste is de elektrificatie van het wagenpark met steeds meer hybride en elektrische voertuigen. In 2020 bevatte een nieuwe wagen gemiddeld dertien chips van Melexis. Vorig jaar was dat al opgelopen naar achttien. Bij elektrische wagens gaat het om een veelvoud. Een Tesla bevat naargelang het model tot zestig Melexis-chips. Een andere trend is dat constructeurs het just-in-time-voorraadprincipe laten varen en weer meer zaken bestellen die ze op korte termijn nodig hebben. Alleen is Melexis op korte termijn afhankelijk van de productiecapaciteit van zusterbedrijf X-Fab. Ondanks alle beperkingen was 2021 een recordjaar. In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 166,2 miljoen euro, 13 procent meer dan een jaar eerder en boven de consensusprognose van 164 miljoen. Melexis profiteerde van de duurdere dollar, de munt waarin de groep een groot deel van haar omzet afrekent. Dat had een impact van 2 procent op jaarbasis. Ongeveer 90 procent van de omzet was autogerelateerd. Melexis wil het aandeel van de niet-autogerelateerde omzet op termijn optrekken naar 20 procent. De brutowinstmarge van 42,5 procent lag iets boven de verwachte 42 procent. De operationele marge kwam op 22,8 procent uit. Netto verdiende Melexis 0,83 euro per aandeel tegenover 0,59 euro in dezelfde periode een jaar eerder. Over het volledige boekjaar werd een recordomzet van 643,8 miljoen euro gerealiseerd. Dat was een groei van 27 procent op jaarbasis, wat erg hoog is aangezien de globale autoverkoop in volumetermen vorig jaar amper groeide. De stijging is toe te schrijven aan het aanvullen van de voorraden, het effect van prijsverhogingen en een toename van het marktaandeel. De brutomarge en de ebit-marge bedroegen respectievelijk 42,5 en 23,1 procent. Melexis mikt voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 177 en 183 miljoen euro. het middelpunt van die vork ligt 8 procent hoger dan de omzet van het vorige kwartaal en 7 procent boven de consensusverwachting. De prognoses voor het volledige boekjaar zijn eerder conservatief. Melexis stelt voor 2022 een omzetgroei met 12 tot 17 procent voorop en een brutomarge die met 42 procent iets lager zou uitkomen dan vorig jaar. Melexis realiseerde in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 38 miljoen euro. Dat bracht het totaal over het volledige boekjaar 2021 op 103 miljoen euro of 45 procent meer dan een jaar eerder. Het boekjaar werd afgesloten met een nettokaspositie van 35 miljoen euro. de waarde van de voorraden steeg naar 144,5 miljoen euro tegenover 131,23 miljoen na het derde kwartaal. Het dividend over het volledige boekjaar werd vastgelegd op 2,6 euro per aandeel. Dat is boven de verwachte 2,3 euro. Vorig najaar keerde Melexis al 1,3 euro uit als tussentijds dividend, goed voor een uitgave van 53 miljoen euro. Tegen de huidige koers bedraagt het nettorendement meer dan 2 procent.ConclusieHet aandeel is sinds de top met 20 procent gecorrigeerd, maar tegen 24 keer de verwachte winst en ruim 5 keer de omzet van dit boekjaar is Melexis nog geen koopje. De waardering kan nog worden verantwoord door de groei, die de komende jaren nog kan toenemen, en het aantrekkelijke rendement. Bij een verdere koersdaling kunnen we evolueren naar een positief advies. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 88,25 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,6 miljard euroK/w 2021: 27Verwachte k/w 2022: 24Koersverschil 12 maanden: -8%Koersverschil sinds jaarbegin: -15%Dividendrendement: 3,0%