Het belangrijkste financiële nieuws van de afgelopen maanden bij de schuimrubberproducent Recticel was ongetwijfeld de zware kapitaalverhoging voor de zomer. Die operatie hield in dat er 23,7 miljoen nieuwe aandelen werden geplaatst, tegen 3,2 EUR per aandeel (verhouding per 5 bestaande aandelen 4 nieuwe). Hierdoor heeft Recticel 75,9 miljoen EUR opgehaald, maar het houdt wel in dat het aantal aandelen van 29,7 naar 53,4 miljoen is gestegen. Met de kapitaalverhoging zal Recticel uiteraard op de eerste plaats de schuldenlast fors kunnen verminderen. Op 30 juni was de geconsolideerde schuldgraad gedaald van 101% per einde 2014 naar 45% per einde juni...