Hét financieel nieuws van de afgelopen twaalf maanden bij de schuimrubberproducent Recticel was de zware kapitaalverhoging voor de zomer. Die operatie hield in dat er 23,7 miljoen nieuwe aandelen werden geplaatst tegen 3,2 EUR per aandeel (verhouding van vier nieuwe per vijf bestaande aandelen). Daardoor heeft Recticel 75,9 miljoen EUR opgehaald, maar het houdt wel in dat het aantal aandelen van 29,7 naar 53,4 miljoen is gestegen. Met de kapitaalverhoging heeft Recticel in de eerste plaats de schuldenlast fors kunnen verminderen. Eind vorig jaar was de geconsolideerde schuldgraad dan ook gedaald van 101,3% per einde 2014 naar 39,6%. Daarnaast ...