De Nederlandse justitie floot begin september de Nederlandse toezichthouder terug. Die had eerder geoordeeld dat PostNL over aanmerkelijke marktmacht beschikt in de zakelijke 24-uurspost. Dat kost het postbedrijf 50 tot 70 miljoen per jaar omdat PostNL verplichtingen kreeg opgelegd, zoals het openstellen van zijn eigen postnetwerk tegen gereguleerde tarieven voor de concurrentie. De rechter oordeelde dat van die dominante positie weinig overblijft als ook rekening wordt gehouden met de digitale postbedeling, die heel wat trafiek overneemt van de klassieke postbedeling. PostNL heeft nog niet becijferd wat de financiële impact is van de positieve uitspraak op het bedrijf.
...

De Nederlandse justitie floot begin september de Nederlandse toezichthouder terug. Die had eerder geoordeeld dat PostNL over aanmerkelijke marktmacht beschikt in de zakelijke 24-uurspost. Dat kost het postbedrijf 50 tot 70 miljoen per jaar omdat PostNL verplichtingen kreeg opgelegd, zoals het openstellen van zijn eigen postnetwerk tegen gereguleerde tarieven voor de concurrentie. De rechter oordeelde dat van die dominante positie weinig overblijft als ook rekening wordt gehouden met de digitale postbedeling, die heel wat trafiek overneemt van de klassieke postbedeling. PostNL heeft nog niet becijferd wat de financiële impact is van de positieve uitspraak op het bedrijf. Een tweede overwinning boekt PostNL aan het politieke front. In het Nederlandse parlement is er brede steun voor een fusie tussen PostNL en Sandd, de grote uitdager van PostNL op de Nederlandse postmarkt. De politici vrezen dat het dalende postverkeer een universele dienstverlening in het gedrang brengt. Volgens PostNL is een consolidatie van de netwerken de beste oplossing om de postvoorziening betaalbaar te houden. De Nederlandse politiek lijkt die redenering nu te volgen. Het is evenwel ook aan dat front nog veel te vroeg om de financiële gevolgen voor PostNL in te schatten. Het blijft ook doodjammer dat de Nederlandse overheid dezelfde industriële logica niet hanteerde toen de fusie met bpost op tafel lag.De steun uit politieke hoek komt niets te vroeg. Net als andere postbedrijven kampt PostNL met een snelle achteruitgang van het briefvenerkeer, wat vreet aan de omzet en de marges. Het postvolume daalt bij PostNL met ruim 10 procent per jaar, door digitale substitutie en door de intense concurrentie, zoals tot nu aangemoedigd door de regulering. PostNL heeft daarbij de grootste moeite om de kosten tijdig aan te passen aan de dalende trafiek. Het bedrijf hoopte dit jaar 50 tot 70 miljoen te besparen, maar ligt achter op dat schema. In het tweede kwartaal puurde PostNL nog 6 miljoen euro bedrijfswinst uit het postverkeer, tegenover nog 17 miljoen euro in dezelfde periode van vorig jaar. Over heel 2018 daalt de marge op het Nederlandse postverkeer van 7 procent naar een vork van 3 tot 5 procent.Het zal niet verbazen dat ook PostNL de meubelen moet redden met het bezorgen van pakjes. PostNL staat daarin al vrij ver. De omzet is al voor 44 procent te danken aan e-commerce. Dat wordt snel meer dan 50 procent dankzij de snelle groei in deze business. In het tweede kwartaal steeg het volume aan bezorgde pakketten met 22 procent, onder meer ook dankzij een sterke groei op de Belgische markt. PostNL slaagt er echter nog niet in die stijging van de volumes te vertalen in een navenante stijging van de winst. In het tweede kwartaal daalde de onderliggende bedrijfswinst in de pakjesdivisie naar 30 miljoen euro, te vergelijken met 32 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. PostNL wijt dat onder meer aan investeringen om de groei te ondersteunen, zoals de bouw van nieuwe sorteercentra, die vanaf eind dit jaar een efficiëntere werking mogelijk maken. Over heel 2018 mikt PostNL op een marge van 7,5 tot 9,5 procent in de pakjesdivisie, tegenover nog 10,1 procent in 2017.Over heel 2018 zou het samenspel van de divisies moet resulteren in een onderliggend bedrijfswinst tussen 160 en 190 miljoen euro. Het gaat dan om de voortgezette activiteiten, want PostNL verkoopt de weinig rendabele buitenlandse dochters Nexive en Postcon om te kunnen focussen om de Belgische en Nederlandse markt. Dat is al moeilijk genoeg. ConclusieEen gunstiger regelgevend kader zorgde voor een milde opluchtingsrally. De impact is nog niet te becijferen, terwijl het sterk dalende postvolume en de hoge investeringskosten in de pakjesdivisie op de rendabiliteit wegen. De waardering houdt met een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow rekening met een beperkt herstel van de winstgevendheid na 2018, ondanks het hoge risicoprofiel. We verlagen het advies naar 'houden'.Advies: houdenRisico: hoogRating: 2CKoers: 3,3 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Munt: euroMarkt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,55 miljard euroK/w 2017: 12Verwachte k/w 2018: 15 Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -14%Dividendrendement: 6%