De Nederlandse justitie floot begin september de Nederlandse toezichthouder terug. Die had eerder geoordeeld dat PostNL over aanmerkelijke marktmacht beschikt in de zakelijke 24-uurspost. Dat kost het postbedrijf 50 tot 70 miljoen per jaar omdat PostNL verplichtingen kreeg opgelegd, zoals het openstellen van zijn eigen postnetwerk tegen gereguleerde tarieven voor de concurrentie. De rechter oordeelde dat van die dominante positie weinig overblijft als ook rekening wordt gehouden met de digitale postbedeling, die heel wat trafiek overneemt van de klassieke postbedeling. PostNL heeft nog niet becijferd wat de financiële impact is van de positieve uitspraak op het bedrijf.
...