68,50 EUR - 1B
...

68,50 EUR - 1BDe halfjaarresultaten van de Oost-Vlaamse producent van pet-preforms en -flessen leren dat 2013 goed is gestart. De verkochte volumes aan preforms en flessen lagen in de eerste 4 maanden (januari-april) 8% hoger dan in dezelfde periode van 2012. Erg positief is dat de groei, met uitzondering van Rusland (door de overheidscampagne tegen alcohol), zich overal aftekent, ook in het zwaar getroffen Zuid-Europa. Daarbij dient wel vermeld dat de eerste helft van vorig jaar niet zo denderend was. Het boekjaar 2012 werd grotendeels gered door het tweede semester. De resultaten van de eerste jaarhelft bleven ver onder de verwachtingen door de hinder die Resilux toen ondervond door de allesbehalve fraaie lente in Noordwest-Europa en de crisis in Zuid-Europa. De combinatie van hogere volumes en een sterkere kostenbeheersing hebben het stevige winstherstel mogelijk gemaakt. De toegevoegde waarde -een betere graadmeter dan omzet- klom afgerond met 10%, tot 31,7 miljoen EUR. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg in het eerste halfjaar met 45%, tot 10,5 miljoen EUR, en de nettowinst maakte een sprong van 35% naar 7,5 miljoen EUR (3,79 EUR per aandeel), als we de joint venture AirOLux tenminste buiten beschouwing laten. Anders is sprake van een nettowinst van 5,7 miljoen EUR (2,87 EUR per aandeel). De jongste jaren gaat het bij Resilux niet alleen meer over voorvormen om drankflessen te maken. AirOLux is een samenwerkingsverband met de Zwitsers-Nederlandse groep IPS voor de ontwikkeling van AirOPack. AirOPack omvat de vernieuwde technologie om vloeistoffen, poeders, gassen en producten met een gemiddelde tot hoge viscositeit (zoals crèmes, schuim, gels) af te vullen in pet. Hier gaat Resilux niet alleen meer de concurrentie met glas en tetrapak aan, maar ook met aluminium. Dat geeft Resilux een nieuwe, tweede dimensie. In de portefeuille zit een tiental klanten, maar het bleef langer dan verwacht een weg zoeken. Die lijkt nu wel gevonden. Vanaf het najaar zal de productie worden opgedreven en wordt op industriële schaal geproduceerd. Tegen 2015 mikt het Oost-Vlaamse bedrijf uit Wetteren op 125 miljoen EUR omzet voor AirOLux. In de eerste 6 maanden bleef de joint venture verlieslatend (-1,9 miljoen EUR). Het feit dat sommige klanten ook een volledige afvulling wensten, heeft de kostprijs verhoogd en de productie vertraagd. We moeten ons dus toch nog aan nettoverlies bij AirOLux voor dit jaar verwachten. De ambitie met AirOLux op langere termijn gaat trouwens verder dan het AirOPack-verhaal (inpikken aerosolmarkt) en zelfs buiten pet. Het interessante van het verhaal is dat partner IPS beursgenoteerd is, in Zurich. Die vennootschap heeft momenteel een beurskapitalisatie van 121 miljoen CHF of 98 miljoen EUR. Op die basis dekt de joint venture dus al het grootste gedeelte (72%) van de beurskapitalisatie van Resilux. Ook in de eerste jaar werd stevig geïnvesteerd: 11 miljoen EUR, waarvan 4,4 miljoen EUR in gronden en gebouwen. De prima zomer in de grootste delen van Europa heeft voor een sterke start van het tweede halfjaar gezorgd. Resilux wil dan ook in het tweede semester de sterke tweede helft van vorig jaar minstens evenaren. Opgeteld komen we dan uit in de buurt van recordresultaten, zeker als we de joint venture AirOLux buiten beschouwing laten.We mikken dit jaar op minstens 5 EUR winst per aandeel, inclusief resultaat AirOLux. Die joint venture geeft Resilux een nieuwe groei-impuls. Op dat vlak moeten de jaren 2014 en 2015 de jaren van de grote doorbraak van AirOPack worden, met een bijdrage tot de groepswinst. Vandaar dat we al geruime tijd het advies 'koopwaardig' (rating 1B) hanteren. Het Resilux-aandeel beschouwen we als een van de meest beloftevolle Belgische aandelen voor de eerstvolgende jaren. Al zal de koers pas voluit boven 70 EUR kunnen uitbreken als AirOLux echt tot de winst gaat bijdragen en de verhoopte sterke groei laat zien.Koopwaardig