Wie dezer dagen een aandeel van Resilux, de Oost-Vlaamse producent van petpreforms en -flessen, wil kopen, moet een briefje van 100 EUR bovenhalen, terwijl ruim een jaar geleden een briefje van 50 EUR nog volstond. Om die koersverdubbeling te verklaren, is meer nodig dan de uitstekende zomer van 2013. Ook al zijn er daardoor meer dan waarschijnlijk recordresultaten op komst. Erg positief in de eerste jaarhelft was dat zich overal groei aftekende, met uitzondering van Rusland door de overheidscampagne tegen alcohol en in het zwaar getroffen Zuid-Europa. Daarbij dient wel vermeld dat het eerste semester van 2012 niet zo denderend was. Het boekjaar 2012 werd grotendeels ge...