De bodem voor de suikerprijs leek vorig jaar achter ons te liggen, maar door de pandemie zakte hij in de loop van april toch naar een dieptepunt om sindsdien opnieuw ter herstellen. Enkele jaren was er een serieus overschot op de suikermarkt, maar normaliter zou er dit jaar weer een deficit zijn door de combinatie van een capaciteitsvermindering bij de producenten, maar ook als gevolg van twee erg droge zomers.
...

De bodem voor de suikerprijs leek vorig jaar achter ons te liggen, maar door de pandemie zakte hij in de loop van april toch naar een dieptepunt om sindsdien opnieuw ter herstellen. Enkele jaren was er een serieus overschot op de suikermarkt, maar normaliter zou er dit jaar weer een deficit zijn door de combinatie van een capaciteitsvermindering bij de producenten, maar ook als gevolg van twee erg droge zomers. In het afgelopen boekjaar boekte Südzucker een licht omzetverlies (-1,2%, was nog -3,2% na negen maanden) van 6,75 miljard naar 6,67 miljard euro. Dat is ook minder fors dan de -4,6 procent in de eerste zes maanden. Hoofdoorzaak is en blijft de stevige omzetdaling in het suikersegment (van 2,59 naar 2,26 miljard euro of -12,8%). Maar ook hier is de achteruitgang minder sterk dan na zes maanden (op 31/8 -19%) of negen maanden (op 30/11 -15,6%). Südzucker kon over het volledige boekjaar de meest recente prognose van 4,5 miljoen ton suiker waarmaken. De suikerproductie werd gehaald uit 28,4 miljoen ton suikerbieten tegenover 29,3 miljoen ton in het boekjaar 2018-'19. Met die productiecijfers blijft Südzucker veruit de grootste suikerproducent van Europa. Het afgelopen decennium werd er gediversifieerd richting bio-ethanol (via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, een van de grootse spelers in Europa), fruitbereidingen en -concentraten, en specialiteiten. De specialiteiten wisten 115 van de 3307 miljoen euro verloren gegane omzet in het suikersegment te compenseren (omzet van 2,29 naar 2,41 miljard euro) en dragen nu dus meer bij tot de groepsomzet dan het suikersegment.De daling van de groepsebit werd volledig omgebogen in de loop van het boekjaar. Na zes maanden was er nog een terugval met bijna 47 procent, maar na twaalf maanden is de ebit meer dan verdubbeld van 27 naar 116 miljoen euro en dit ondanks een negatieve bijdrage van 236 miljoen euro van het suikersegment. Die 236 miljoen euro verlies aan ebit in het suikersegment werd meer dan gecompenseerd door de specialiteiten (ebit van 156 naar 190 miljoen euro), maar ook door Crop Energies waar de ebit fors herstelde van 33 naar 104 miljoen euro. De afdeling fruitbereidingen en -concentraten deed het minder goed. Ondanks een licht hogere omzet (+0,5% tot 1,185 miljard euro) zakte het bedrijfsresultaat van 77 naar 58 miljoen euro. Ondanks covid-19 gaat het management voor het net gestarte boekjaar 2020-'21 uit van een hogere omzet dan het afgelopen boekjaar met de vork van 6,9 tot 7,2 miljard euro. Er wordt gemikt op een substantieel hogere omzet voor het suikersegment en een substantieel lagere omzet voor Crop Energies. Het suikersegment zou daardoor weer min of meer 'break even' (noch winst, noch verlies) moeten worden met een ebit tussen -40 miljoen en +60 miljoen euro. Specialiteiten zou het goede boekjaar 2019-'20 moeten kunnen herhalen in winstgevendheid, en het fruitsegment zou wat beter moeten doen dan het teleurstellend afgelopen boekjaar. Hierdoor zou de ebit in de vork tussen 300 en 400 miljoen euro uitkomen, een forse stijging tegenover de 116 miljoen euro van het afgelopen boekjaar.ConclusieHet koersherstel blijft met hoogten en laagten gaan. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar klinken beloftevol. Er blijft nog wel koerspotentieel in een meerjarenperspectief. Maar we denken voor de voorbeeldportefeuille dat er elders meer koerspotentieel zit, zodat we onze positie hebben verkocht.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,54 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 2,96 miljard euroK/w 2019-'20: -Verwachte k/w 2020-'21: -Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -10% Dividendrendement: 1,5%