2015 was tot nog toe een rampjaar voor de meeste bedrijven uit de mijnbouwsector, en dat geldt ook voor Rio Tinto, de op één na grootste mijngroep ter wereld. Het aandeel noteert op het laagste peil sinds begin 2009. Rio Tinto staat vooral voor ijzererts, maar de groep heeft ook belangen in koper, aluminium, steenkool, uranium en diamant. Tijdens de eerste jaarhelft lag de gemiddelde ijzerertsprijs 46% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft te maken met een overaanbod, gecombineerd met een afname van de vraag. Het neemt niet weg dat Rio Tinto, net zoals zijn sectorgenoten BHP Billiton en Vale, de productie blijven uitbrei...

2015 was tot nog toe een rampjaar voor de meeste bedrijven uit de mijnbouwsector, en dat geldt ook voor Rio Tinto, de op één na grootste mijngroep ter wereld. Het aandeel noteert op het laagste peil sinds begin 2009. Rio Tinto staat vooral voor ijzererts, maar de groep heeft ook belangen in koper, aluminium, steenkool, uranium en diamant. Tijdens de eerste jaarhelft lag de gemiddelde ijzerertsprijs 46% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft te maken met een overaanbod, gecombineerd met een afname van de vraag. Het neemt niet weg dat Rio Tinto, net zoals zijn sectorgenoten BHP Billiton en Vale, de productie blijven uitbreiden. Onder meer door de goedkopere olie en de daling van de Australische dollar (AUD) is de productiekostprijs verder gedaald en is ijzererts, ondanks de forse prijsdaling van de jongste jaren, nog altijd winstgevend. De operationele productiekosten van een ton ijzererts bedroegen in de eerste jaarhelft gemiddeld 15,1 USD per ton. De Chinese staalindustrie is de grootste afnemer van ijzererts. Vorig jaar produceerde China 822,7 miljoen ton staal, ongeveer de helft van de mondiale output. Rio Tinto verwacht dat dit cijfer tegen 2030 zal oplopen naar 1 miljard ton. Wereldwijd verwacht Rio tussen 2015 en 2030 een gemiddelde jaarlijkse groei van de vraag naar staal met 2,5%. Tijdens de eerste jaarhelft van 2015 was er echter een achteruitgang met 1,3%, de eerste daling in twintig jaar. Rio Tinto houdt in elk geval de productieprognoses op 335 miljoen ton voor dit jaar en 350 miljoen ton in 2017. Door de lagere prijs daalde de onderliggende winst van de ijzerertsdivisie in de eerste jaarhelft met 55%, tot 2,1 miljard USD. Aluminium deed het een stuk beter, met een verdubbeling van de operationele winst naar bijna 800 miljoen USD. Op groepsniveau daalde de onderliggende winst tussen januari en juni met 43% naar 2,9 miljard USD, wat boven de consensusprognose was. De omzet kwam met 18 miljard USD ruim een kwart lager uit. De kapitaaluitgaven daalden in de eerste jaarhelft naar 2,5 miljard USD, tegenover 3,8 miljard USD een jaar eerder. Voor het volledige boekjaar wordt op 5,5 miljard USD gerekend, fors onder de eerder vooropgestelde 7 miljard USD. Rio Tinto keerde in de eerste jaarhelft voor 2,2 miljard USD aan dividend uit. Dit dividend wordt trouwens met 12% opgetrokken. Verder werd nog 1 miljard USD besteed aan de inkoop van eigen aandelen. De vrije kasstroom was met 2 miljard USD net onvoldoende om dit dividend te betalen, maar een verdere reductie van de kapitaaluitgaven moet het dividend veiligstellen. Na de eerste jaarhelft bedroeg de nettoschuld 13,7 miljard USD. Dat komt overeen met een beheersbare schuldgraad van 21%. Dit jaar zal voor 1 miljard USD in de kosten worden gesnoeid. Daarvan werd al ruim 600 miljoen USD gerealiseerd in de eerste jaarhelft. ConclusieRio Tinto neemt zijn toevlucht tot kostenbesparingen en lagere investeringen om de impact van de lagere grondstoffenprijzen te compenseren. Dat heeft tot gevolg dat het dividend voorlopig op peil kan blijven, wat het aandeel een rendement van ruim 6% (bruto) bezorgt. Voor geduldige langetermijnbeleggers is dit een gunstig instapmoment. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B