De recente milieuramp in Brazilië kon op geen slechter moment komen voor Vale en BHP Billiton, twee andere grondstoffenreuzen en samen het toptrio in de ijzerertsmarkt. Beide bedrijven zijn partners in de Samarco Mineraçao joint venture die verantwoordelijk wordt gesteld voor de breuk van een dam waardoor giftig afvalwater een dorp overspoelde en uiteindelijk ook de kust bereikte. De schade door de vervuiling wordt op minstens 5 miljard USD geraamd. De milieuramp komt boven op de impact van de fors gedaalde ijzerertsprijs en de lagere prijzen voor basismetalen.
...