Royal Dutch Shell of Koninklijke Olie heeft sinds 1 januari een nieuwe topman. De Nederlander Ben van Beurden, die daarvoor de downstreamactiviteiten (de raffinage en de marketing) leidde, volgde de Zwitser Peter Voser op. Van Beurden moest al meteen slecht nieuws opbiechten, want de voorlopige resultaten van het vierde kwartaal voldeden niet aan de verwachtingen, door lagere raffinagemarges, hogere kosten en een zwakkere Australische dollar (AUD). De kapitaalinvesteringen bereikten in 2013 een recordniveau van 45 miljard USD. Dat cijfer moet de komende jaren fors omlaag.
...