We hadden de metamorfose van de Franse bouwgroep Saint-Gobain gelukkig tijdig in de gaten. We konden het aandeel met een flinke winst uit de voorbeeldportefeuille verkopen. De jaarresultaten van 2021 bevestigden dat het bedrijf de jongste jaren vooral in winstgevendheid grote stappen vooruit heeft gedaan. Het aandeel werd daar ook voor beloond, maar door de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne presteert het aandeel de voorbije weken en maanden zwak.
...

We hadden de metamorfose van de Franse bouwgroep Saint-Gobain gelukkig tijdig in de gaten. We konden het aandeel met een flinke winst uit de voorbeeldportefeuille verkopen. De jaarresultaten van 2021 bevestigden dat het bedrijf de jongste jaren vooral in winstgevendheid grote stappen vooruit heeft gedaan. Het aandeel werd daar ook voor beloond, maar door de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne presteert het aandeel de voorbije weken en maanden zwak.Vorig jaar werd nochtans een organische (zonder overnames en desinvesteringen) of vergelijkbare recordgroei van 18,4 procent opgetekend. Vooral dankzij een sterke volumegroei (+11,7%) en stevige prijsverhogingen (+6,7%), met een forse omzettoename in alle regio's. De gepubliceerde omzettoename bedroeg 15,8 procent: van 38,13 naar 44,16 miljard euro. Door de uitbraak van de covid-19-pandemie in 2020 houdt de vergelijking met 2019 meer steek. Dan zien we nog steeds een omzetgroei van 3,7 procent - van 42,57 naar 44,16 miljard euro - en zelfs een organische groei van 13,8 procent dankzij onder meer een volumegroei van 6,1 procent. Over 2019 en 2020 zien we een gemiddelde organische groei van 6,9 procent, boven de langetermijndoelstelling van 3 tot 5 procent. Saint-Gobain valt de afgelopen jaren op door een hogere rendabiliteit of winstgevendheid. Dat is op basis van de jaarcijfers van 2021 nog altijd zo. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte een sprong van 40,5 procent, van 4,41 naar 6,20 miljard euro. Zelfs ten opzichte van het normale jaar 2019 is er een fraaie klim van 27,4 procent, van 4,87 naar 6,20 miljard. Tegenover een beperktere omzettoename is er dus een stevige toename van de ebitda-marge van 11,6 procent in 2020 naar 14,0 procent vorig jaar. Dat is een record voor de Franse bouwmastodont. In 2019 bedroeg de ebitda-marge nog 11,4 procent. Dat zorgt ook opnieuw voor een erg hoge vrije kasstroom van 2,90 miljard euro, weliswaar iets minder (-4,6%) dan het record van 2020 (3,04 miljard euro), maar wel 56,4 procent hoger dan in 2019 (1,86 miljard euro). Het verhogen van de winstgevendheid was een topprioriteit in het 'transform & grow'-plan van Saint-Gobain, en dat is prima gelukt. Het levert een recurrente (zonder uitzonderlijke elementen) winst per aandeel op van 5,35 euro. Dat is haast een verdubbeling (+95,3%) tegenover de 2,74 euro voor 2020, maar ook 51,6 procent hoger dan in 2019 (3,53 euro per aandeel). In het kader van de EU Green Deal, waarmee Europese Commissie van de Europese Unie tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent maken, wil diezelfde Commissie een renovatiegolf op gang brengen. De EU wil daarvoor dat er tot 2030 jaarlijks 185 miljard euro wordt geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van gebouwen. Voor het boekjaar 2022 mikte het management op een nieuw jaar van groei in bedrijfswinst tegen constante wisselkoersen. Maar intussen woedt volop de oorlog in Oekraïne, wat de groeiverwachtingen tempert.ConclusieWe maken dankbaar gebruik van de koersverzwakking van de afgelopen maanden om het advies voor het aandeel van Saint-Gobain te verhogen naar een positief advies. Dat betekent dat het aandeel opnieuw in aanmerking komt voor de voorbeeldportefeuille. Er is een combinatie van een Europese renovatiegolf en een hernieuwde dynamiek van het management. In dat perspectief is de waardering opnieuw goedkoop tegen 10 keer de verwachte winst 2022, 1,2 keer de boekwaarde en minder dan 6 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,49 euroTicker: SGO FPISIN-code: FR0000125007Markt: ParijsBeurskapitalisatie: 27,58 miljard euroK/w 2021: 11,5Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: +8%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 3,0%