Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold kende een minder goed vierde kwartaal. De kwartaalproductie zakte tegenover 2014 met 14,1%, het laagste kwartaalcijfer sinds het tweede kwartaal van 2013. De tijdelijke terugval heeft alles te maken met het grotendeels wegvallen van de bijdrage van de Aurizona-mijn, die in 2015 nog de grootste productiebijdrage leverde (9061 ounce goudequivalent). Op jaarbasis steeg de productie wel naar een nieuw record van 45.146 ounce goudequivalent (+0,7%; prognose van 43.000 à 46.000 ounce goudequivalent). De verminderde bijdrage van Aurizona (-3299 ounce), Bachelor Lake (-2224 ounce) en een portefeuille van royalties (-2926 ounce) werd volledig gecompenseerd door Santa Alena (+3655 ounce) en de eer...

Het Canadese goudroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold kende een minder goed vierde kwartaal. De kwartaalproductie zakte tegenover 2014 met 14,1%, het laagste kwartaalcijfer sinds het tweede kwartaal van 2013. De tijdelijke terugval heeft alles te maken met het grotendeels wegvallen van de bijdrage van de Aurizona-mijn, die in 2015 nog de grootste productiebijdrage leverde (9061 ounce goudequivalent). Op jaarbasis steeg de productie wel naar een nieuw record van 45.146 ounce goudequivalent (+0,7%; prognose van 43.000 à 46.000 ounce goudequivalent). De verminderde bijdrage van Aurizona (-3299 ounce), Bachelor Lake (-2224 ounce) en een portefeuille van royalties (-2926 ounce) werd volledig gecompenseerd door Santa Alena (+3655 ounce) en de eerste bijdrage van 4863 ounce goudequivalent afkomstig van de in maart 2015 overgenomen royaltyovereenkomst op de Diavik-mijn. De combinatie van 14,1% minder productie en een gemiddeld 9% lagere gerealiseerde goudprijs (1102 USD per ounce) leidde tot een omzetdaling in het vierde kwartaal met 21%, tot 9,9 miljoen USD. Op jaarbasis bleef de daling beperkt tot 6,8% (52,7 miljoen USD omzet). De operationele kasstroom (ebitda) daalde van 35,2 miljoen USD naar 30,8 miljoen USD. Voor 2016 mikt Sandstorm Gold op 40.000 à 50.000 ounce goudequivalent productie, en 30 miljoen USD ebitda. Dat lijkt een voorzichtige prognose, want de productie bedroeg in het eerste kwartaal al 11.000 ounce goudequivalent. Dat cijfer omvat nog maar een eerste, gedeeltelijke bijdrage (twee maanden) uit de streamingovereenkomst van oktober 2015 met Yamana Gold. Daarnaast start deze maand de productie in de Karma-mijn van True Gold in Burkina Faso, die jaarlijks 5000 ounce goud zal opleveren voor Sandstorm Gold. Op basis van de bestaande portefeuille verwachten de Canadezen tegen 2020 65.000 ounce goudequivalent productie en tegen 2021 een verdubbeling van de ebitda tot 60 miljoen USD. Een belangrijke motor achter die groei wordt de vermelde Yamana Gold-deal, de grootste ooit voor Sandstorm Gold. Maar ook de recentste deal van 19 januari, de overname voor 19 miljoen USD van een portefeuille van 56 royalties in handen van Teck Resources, zal een significante bijdrage leveren. Die laatste deal werd gefinancierd via de uitgifte van 8,4 miljoen nieuwe aandelen tegen 3,57 Canadese dollar (CAD; 6,3% verwatering) en sluit een intense periode van 24 maanden af waarin Sandstorm Gold ruim 300 miljoen USD investeerde. Daardoor is de portefeuille sinds eind 2013 fors uitgebreid. Het aantal producerende activa steeg van dertien naar negentien, het aantal activa in ontwikkeling ging van vier naar 23 en het aantal activa in een vergevorderd exploratiestadium van zeven naar 22. De kwaliteit van de activa verbeterde sterk, maar daarnaast werden verschillende juniormijnbedrijven die de activa van Sandstorm Gold uitbaten overgenomen door matuurdere mijnbedrijven, wat het tegenpartijrisico onderdrukt. De forse investeringen noopten de groep in de tweede helft van vorig jaar wel tot het opnemen van een kredietfaciliteit van 110 miljoen USD, waarvan eind 2015 nog 83,5 miljoen USD openstond. De faciliteit is intussen gekrompen naar 66 miljoen USD. Dankzij de toegenomen voorspelbaarheid van de kasstromen mogen de aandeelhouders stilaan mikken op een eerste dividenduitkering.ConclusieSandstorm Gold heeft dezelfde omvang als grote broer Franco-Nevada negen jaar geleden. De waardering is terecht veel goedkoper, tegen respectievelijk 10,8 en 26,5 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de verwachte bedrijfskasstroom voor 2016 (ebitda). Sandstorm Gold zette de voorbije twee jaar evenwel duidelijk stappen in de goede richting. Dat biedt kansen voor de geduldige langetermijnbelegger. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating:1C