Een tweede element is het uitdrukkelijke voornemen om deals niet te financieren met de uitgifte van nieuwe aandelen. Het bedrijf komt hiermee tegemoet aan de twee belangrijkste bekommernissen van de aandeelhouders de jongste jaren: te veel aandelenuitgiftes, in ruil voor rechten op activa die nog jaren afstonden van de eerste productie.
...