Wat het kroonjuweel had moeten worden, die de aandeelhouders een prachtige meerwaarde moest opleveren, is stilaan op een nachtmerrie uitgedraaid. We hebben het dan over de holding Naturener, die de belangen van Sapec in alternatieve energie omvat. De aanwezigheid van die holding in de groep dreef de koers in 2008 nog naar meer dan 130 EUR. Intussen staan we 100 EUR lager, ook de schuld van de blijvende aanwezigheid van Naturener binnen de holding. De doelstelling om het belang van 58,4% in de holding geheel of gedeeltelijk te verkopen, is nooit gehaald. Naturener omvatte naast zonneparken in Spanje vooral windenergieprojecten in Noord-Amerika. De bela...