De markt moest zijn verwachtingen in de loop van de voorbije twaalf maanden dan ook regelmatig terugschroeven, wat duidelijk te zien is in de erg negatieve koersontwikkeling.
...

De markt moest zijn verwachtingen in de loop van de voorbije twaalf maanden dan ook regelmatig terugschroeven, wat duidelijk te zien is in de erg negatieve koersontwikkeling. De achterstand van de oliedienstenaandelen was al groot en toen ook de olieprijs fors begon te dalen, was er geen houden meer aan bij de oliedienstenwaarden. In de loop van 2017 was er nog een versnelling in het herstel van de omzet en de winst bij de grootste oliedienstenspeler ter wereld. In de loop van 2018 verliep het herstel echter een stuk gematigder en dat deed beleggers uiteindelijk besluiten zich van het aandeel af te keren. Er was in de periode oktober-december 8,18 miljard dollar omzet, evenveel als in het laatste kwartaal van 2017 en 4 procent minder dan de 8,50 miljard dollar in het derde kwartaal van 2018. De gemiddelde analistenverwachting lag echter lager op 8,04 miljard dollar. Wat de winst betreft, is het beeld evenmin eenduidig positief. Als we de overname- en integratiekosten en eenmalige waardeverminderingen uit de resultaten halen, dan daalde de winst van 0,46 naar 0,36 dollar per aandeel, een daling met 22 procent dus ten opzichte van het vorige kwartaal. Tegenover het vierde kwartaal van 2017 (0,48 dollar per aandeel) was er een daling met 25 procent. De winst per aandeel lag wel in lijn met de analistenconsensus van 36 dollarcent. De analisten verwachten dat het herstel ook in 2019 doorgaat, maar nog steeds in een heel gezapig tempo. Voor het boekjaar 2018 kwam de omzet uit op 32,81 miljard dollar, of 8 procent meer dan de 30,44 miljard dollar van 2017. Dat is nog altijd ver verwijderd van de piekomzet van 48,6 miljard dollar in 2014. Het omzetherstel deed de winst per aandeel in 2018 toenemen tot 1,62 dollar, versus 1,14 dollar in 2016 en 1,50 dollar in 2017. Ter vergelijking, in 2014 was er nog 5,57 dollar winst per aandeel. Voor 2019 is de analistenconsensus 1,65 dollar per aandeel, nauwelijks meer dan voor het afgelopen jaar. Drie maanden geleden was de gemiddelde winstverwachting voor dit jaar nog 2,40 dollar per aandeel. Vorig jaar was vooral in de Verenigde Staten sprake van een stijgende omzet op jaarbasis. Dat is minder het geval voor de internationale activiteiten. Maar in 2019 zou de situatie weleens omgekeerd kunnen zijn. De analistenconsensus voor het eerste kwartaal ligt op van 30 dollarcent winst per aandeel, tegenover 0,38 dollar in eerste kwartaal van 2018. En dat bij een omzet die stabiel blijft op 7,8 miljard dollar. Schlumberger dankt zijn marktleiderschap aan de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken, en aan zijn wereldwijde aanwezigheid. Het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf is actief in 85 landen. ConclusieWe zijn erg teleurgesteld in de koers- en winstevolutie van Schlumberger en andere oliedienstenbedrijven in 2018. Het is een van de grootste ontgoochelingen van het afgelopen jaar. Voor dit jaar valt niet meteen spectaculair beterschap te verwachten. Al kunnen de analisten intussen te pessimistisch zijn geworden. We moeten focussen op de wat langere termijn. Dat betekent dat een terugkeer naar de voorbeeldportefeuille in de loop van 2019 niet uitgesloten is in het perspectief van een sterker omzet- en winstherstel in 2020. In historisch perspectief is de waardering van deze kwaliteitswaarde gedaald, maar nog niet meteen enorm aantrekkelijk. We blijven het aandeel van nabij volgen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 44,27 dollarTicker: SLB USISIN-code: AN8068571086Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 61,0 miljard dollarK/w 2018: 27Verwachte k/w 2019: 26,5Koersverschil 12 maanden: -41%Koersverschil sinds jaarbegin: +22%Dividendrendement: 4,5%