Schlumberger, veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, was enkele jaren onze favoriete energiewaarde om in te spelen op de revolutie van de schalieolie en het schaliegas in de Verenigde Staten. De voorraden van schaliegas zijn vaak complex en het is een hele uitdaging die in kaart te brengen, de lagen succesvol aan te boren en maximaal rekening te houden met de milieuaspecten. Schlumberger beschikt over de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en dus tot sterke productieresultaten te komen.
...