Schlumberger, veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, was enkele jaren onze favoriete energiewaarde om in te spelen op de revolutie van de schalieolie en het schaliegas in de Verenigde Staten. De voorraden van schaliegas zijn vaak complex en het is een hele uitdaging die in kaart te brengen, de lagen succesvol aan te boren en maximaal rekening te houden met de milieuaspecten. Schlumberger beschikt over de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en dus tot sterke productieresultaten te komen.
...

Schlumberger, veruit de grootste oliedienstenspeler ter wereld, was enkele jaren onze favoriete energiewaarde om in te spelen op de revolutie van de schalieolie en het schaliegas in de Verenigde Staten. De voorraden van schaliegas zijn vaak complex en het is een hele uitdaging die in kaart te brengen, de lagen succesvol aan te boren en maximaal rekening te houden met de milieuaspecten. Schlumberger beschikt over de beste technologische expertise om van schaliegasprojecten een succes te maken en dus tot sterke productieresultaten te komen. Een andere belangrijke troef van het Frans-Amerikaanse oliedienstenbedrijf op langere termijn is zijn wereldwijde aanwezigheid. Vorig jaar werd 72% van de omzet buiten Noord-Amerika behaald. Dat zorgt voor de nodige risicospreiding. Nog een troef is het grootste palet aan producten en diensten voor de klanten, in de eerste plaats de oliemajors. CEO Paal Kibsgaard moest echter naar aanleiding van de cijfers over het vierde kwartaal melden dat 10.000 extra banen worden geschrapt. Het ergste is nog niet voorbij voor de oliedienstenindustrie. Kibsgaard verwacht ten vroegste in 2017 een heropleving. Het vierde kwartaal was het zwakste van vorig jaar. De donkere wolken blijven samengepakt boven de sector door de lagere kasstromen bij de olie- en gasbedrijven en het drastisch schrappen van investeringen (-40% in Noord-Amerika in 2015). Sinds juni 2014 heeft de wereldwijde energie-industrie de investeringen met meer dan 100 miljard USD teruggedrongen en zijn in de sector circa 250.000 banen gesneuveld. Voor het afgelopen vierde kwartaal (kwartaalresultaten op 22 januari) stond de analistenconsensus op 0,63 USD winst per aandeel en met 0,65 USD winst per aandeel deed Schlumberger dus lichtjes beter dan de gemiddelde analistenschatting. Het enige lichtpunt, want de winst lag 17% lager dan in hetzelfde trimester van 2014 en het is de laagste kwartaalwinst sinds begin 2011 (eerste kwartaal van 2011: 0,71 USD per aandeel). Als we naar de jaarcijfers kijken, zien we voor 2015 een omzetdaling met 27%, tot 35,5 miljard USD. Vooral dan door de omzetduik van 39% voor de activiteiten in Noord-Amerika, de zwaarste terugval sinds 1986. Het omzetverlies in de internationale activiteiten bedroeg slechts 21% vorig jaar. De winst per aandeel is in 2015 teruggelopen van 5,57 naar 3,37 USD per aandeel of -39%. De bedrijfswinstmarge (ebit-marge) zakte van 21,8 naar 18,4%. De koers kon wel opveren, toen CEO Kibsgaard aankondigde dat er, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 10 miljard USD komt. Voor dit jaar verwacht de analistenconsensus een omzetdaling richting 31 miljard USD omzet, nog 12% minder dan vorig jaar en 2,3 USD winst per aandeel, wat nog eens een daling met 31% tegenover 2015 zou inhouden. Dat betekent dat de huidige koers 28 keer de verwachte winst voor 2016 en een ondernemingswaarde (ev) van 11 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) verrekent. ConclusieSchlumberger is een absolute topper in de oliedienstensector, maar tot nader order is het een topbedrijf in een krimpende markt. Bovendien is de waardering verre van goedkoop, want nog een stuk boven het historische gemiddelde. Het lijkt ons dan ook nog te vroeg om al opnieuw posities in het aandeel in te nemen. Advies: houdenRisico: laagRating: 2A