Het aandeel van Nyrstar zakte met 10 procent, na alweer een ontgoochelend jaarrapport. Ondanks de zinkprijs van gemiddeld 2095 dollar per ton in 2016 - een stijging met 9 procent - kon het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf een vijfde opeenvolgende verliesjaar niet vermijden. Het nettoverlies van 414 miljoen euro viel zelfs zwaarder uit dan verwacht door extra afwaarderingen in de mijnbouwtak voor 266 miljoen euro. De helft van de afschrijving gebeurde op mijnen die nog in de portefeuille zitten (resterende boekwaarde 238 miljoen euro), en de andere helft op de mijnen die zijn verkocht (El Toqui en El Mochito) of waarvoor een verkoopovereenkomst is ondertekend (Coricancha en Contonga).
...

Het aandeel van Nyrstar zakte met 10 procent, na alweer een ontgoochelend jaarrapport. Ondanks de zinkprijs van gemiddeld 2095 dollar per ton in 2016 - een stijging met 9 procent - kon het Belgische mijn- en multimetalenbedrijf een vijfde opeenvolgende verliesjaar niet vermijden. Het nettoverlies van 414 miljoen euro viel zelfs zwaarder uit dan verwacht door extra afwaarderingen in de mijnbouwtak voor 266 miljoen euro. De helft van de afschrijving gebeurde op mijnen die nog in de portefeuille zitten (resterende boekwaarde 238 miljoen euro), en de andere helft op de mijnen die zijn verkocht (El Toqui en El Mochito) of waarvoor een verkoopovereenkomst is ondertekend (Coricancha en Contonga).Door een rist geplande maar ook onverwachte productieonderbrekingen (vooral in het derde kwartaal) kromp de zinkmetaalproductie in de afdeling metaalverwerking met 9 procent tot 1,02 miljoen ton (1,12 miljoen ton in 2015). Het vierde kwartaal was beter, maar bleef met 263.000 ton toch nog 6 procent onder het niveau van het vierde kwartaal in 2015 (280.000 ton). De lagere productie en de lagere verwerkingslonen (-17%) deden de recurrente bedrijfskasstroom uit de metaalverwerking (zonder eenmalige elementen, rebitda) krimpen van 336 miljoen euro in 2015 naar 222 miljoen euro (-34%). De onderhandelingen over de verwerkingslonen voor 2017 lopen nog, maar een beperkte daling tegenover 2016 is niet uitgesloten. Positief is wel dat het vernieuwde management - CEO Hilmar Rode is een specialist in metaalverwerking, en operationeel directeur Frank Rittner een specialist in operationele uitmuntendheid - heel wat mogelijkheden ziet om de operationele efficiëntie van de metaalverwerking substantieel op te krikken. De rebitda van de mijnbouwafdeling herstelde van -31 miljoen euro in 2015 naar +6 miljoen euro. Dat bescheiden herstel en de hogere zinkprijzen geven Nyrstar extra tijd om de vijf resterende mijnen te verkopen. Het slechtste nieuws kwam opnieuw van de evolutie van de schuldpositie. Ondanks de kapitaalverhoging voor 262 miljoen euro stuwden de lagere winstgevendheid (-193 miljoen euro) en het fors hogere werkkapitaal (+223 miljoen euro, dankzij de hogere grondstoffenprijzen) de nettoschuld 84 miljoen euro hoger, tot 865 miljoen euro. Inclusief de zinkleveringsovereenkomsten (170 miljoen euro) en de eeuwigdurende obligaties die werden uitgegeven voor de herontwikkeling van Port Pirie (132 miljoen euro) liep de nettoschuld zelfs op tot 1,16 miljard euro (+226 miljoen euro), of een zeer hoge 6 keer de rebitda.Het onlangs aangekondigde uitstel van de opstart van Port Pirie, met 60 miljoen euro extra kosten, komt dus bijzonder ongelegen. De verwachte bijkomende ebitda neemt op kruissnelheid weliswaar toe van 80 miljoen naar 130 miljoen euro (vanaf 2020), maar de eerste bijdrage van 40 miljoen euro komt er pas in 2018. Volgens de gemiddelde analistenverwachting zal de rebitda in 2017 stijgen naar 324 miljoen euro. We kunnen moeilijk anders dan het advies voor Nyrstar te verlagen door het aanslepende verkoopproces van de mijnafdeling, het uitstel en de extra kosten van de opstart in Port Pirie en vooral de meer dan verwacht gestegen schuldpositie. Nyrstar heeft tot nu onvoldoende geprofiteerd van de hogere zinkprijs. Het potentieel op middellange termijn blijft, maar er is een doortastend optreden van het nieuwe managementduo nodig om dat te realiseren. Advies: Houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 586 miljoen euroK/w 2016: -Verwachte k/w 2017: 26Koersverschil 12 maanden: -16%Koersverschil sinds jaarbegin: -20%Dividendrendement: -