Het Zuid-Afrikaanse Sibanye Gold werd in februari 2013 afgesplitst van Gold Fields en erfde toen de mature mijnen van de groep. De productie groeit niet meer, maar anderzijds zijn er ook relatief weinig kapitaalinvesteringen nodig. Dat moest van Sibanye een bedrijf met hoge kasstromen maken, die voor een groot deel terug naar de aandeelhouders zouden vloeien. Sibanye maakte zich sterk dat het 25 tot 35% van de bedrijfswinst als dividend kon uitkeren. Twee jaar later kunnen we stellen dat de groep zich grotendeels aan zijn beloftes heeft gehouden.
...