De Zuid-Afrikaanse mijngroep Sibanye Gold werd gevormd na de afsplitsing van Gold Fields in 2013. Sibanye slaagde erin de dalende productietrend bij de Driefontein-, Kloof- en Beatrix-mijnen om te keren. Door een betere kostencontrole werd de winstgevendheid van de mijnen fors verhoogd. Sinds de afsplitsing ligt zowel de koerswinst als het uitgekeerde dividend hoger dan bij het voormalige moederbedrijf. Sibanye ging ook actief op het overnamepad, in contrast met de sectorgenoten, die hun activiteiten vooral inkrompen. Cooke en West Rand zorgden, naast goud, voor een uitbreiding met 26 miljoen pond aan uraniumreserves. De diversificatie naar Platinum Group ...

De Zuid-Afrikaanse mijngroep Sibanye Gold werd gevormd na de afsplitsing van Gold Fields in 2013. Sibanye slaagde erin de dalende productietrend bij de Driefontein-, Kloof- en Beatrix-mijnen om te keren. Door een betere kostencontrole werd de winstgevendheid van de mijnen fors verhoogd. Sinds de afsplitsing ligt zowel de koerswinst als het uitgekeerde dividend hoger dan bij het voormalige moederbedrijf. Sibanye ging ook actief op het overnamepad, in contrast met de sectorgenoten, die hun activiteiten vooral inkrompen. Cooke en West Rand zorgden, naast goud, voor een uitbreiding met 26 miljoen pond aan uraniumreserves. De diversificatie naar Platinum Group Metals of PGM (platina, palladium en rhodium) is wel al concreet. Eerder dit jaar kocht Sibanye het noodlijdende Aquarius Platinum voor 294 miljoen USD in liquiditeiten. Er is ook de intentie om een deel van de Rustenburg-activa van Anglo American Platinum over te nemen, maar die operatie is nog niet afgerond. Kroondal en Mimosa, de activa van Aquarius, zullen dit jaar 260.000 troy ounce platina opleveren. Inclusief Rustenburg komt daar nog eens 800.000 ounce bij. De PGM blijven dit jaar achter op goud en zilver. De voorbije vier jaar lag de wereldwijde vraag naar platina nochtans hoger dan het aanbod. Dat zal ook in 2016 opnieuw het geval zijn. Het tekort wordt al die jaren gecompenseerd door de bovengrondse voorraden. Maar die zijn sinds 2012 wel ruim gehalveerd. Sibanye wil met de PGM-activa herhalen wat het met de goudactiva deed: besparen en rendabeler maken. De goudmijnen van de groep produceerden in de eerste jaarhelft gezamenlijk 746.800 ounce. De kosten kropen daarbij licht hoger (+3%) in ZAR maar uitgedrukt in USD was er een afname met 20%, tot 908 USD. De tweede jaarhelft is traditioneel iets beter, vandaar dat de prognose voor het volledige boekjaar ongewijzigd blijft op 1,6 miljoen ounce en gemiddelde productiekosten van 910 USD. Door de hogere goudprijs, de goedkopere ZAR en de kostenbesparingen steeg de operationele winst met 128% op jaarbasis, tot 5,4 miljard ZAR. De lokale munt bereikte eerder dit jaar een nieuw dieptepunt tegenover de USD met een USD-ZAR-verhouding van bijna 17. Sinds het jaarbegin is de ZAR intussen wel met 12,5% gestegen. Het budget voor kapitaaluitgaven bedraagt 3,9 miljard ZAR of omgerekend 270 miljoen USD. De nettoschuld van de groep lag na de eerste jaarhelft op 4,4 miljard ZAR of 0,41 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda). Met de overname van Rustenburg zal dat oplopen naar 5,9 miljard ZAR of 0,55 keer de ebitda. Het tussentijdse dividend werd verhoogd van 0,1 naar 0,85 ZAR per aandeel, wat de groep 785 miljoen ZAR kost. Met een verwachte vrije kasstroom van 10 miljard ZAR is dit voor Sibanye geen probleem. Het rendement ligt tegen de huidige koers iets hoger dan 3%. Een bod op Acacia Mining, in handen van Barrick Gold, wordt formeel ontkend. ConclusieSibanye bereikte de voorbije zomer een historische recordkoers, maar corrigeerde nadat de stijging van de goudprijs zich niet doorzette. Operationeel zijn de risico's bovengemiddeld hoog door de ambitieuze uitbreidingsprojecten in goud, platina en op termijn wellicht ook uranium. Daarnaast is er ook het politieke en sociale risico, eigen aan de Zuid-Afrikaanse mijnbouwsector.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C