Het streamingbedrijf Silver Wheaton investeerde 800 miljoen dollar in de Salobo-mijn (eigendom van Vale) en kreeg daardoor recht op de volledige goudproductie. In het vierde kwartaal was de omzet uit goud voor het eerst groter dan die uit zilver. Over het hele boekjaar bedraagt de verhouding nog 54 procent voor zilver tegenover 46 procent voor goud. Omdat de omzetverdeling de jongste jaren steeds verder evolueert naar een evenwicht tussen goud en zilver, zal het management aan de raad van bestuur voorstellen de naam van het bedrijf te veranderen in Wheaton Precious Metals. Als dat voorstel wordt aangenomen, ...